Słownik

Alkalia

Wodorotlenki metali alkalicznych, a także wodorotlenek amonu. Ich wodne roztwory reagują alkalicznie (zasadowo); zabarwiają na niebiesko papierek lakmusowy. Wodorotlenki sodu i potasu są również nazywane sodą kaustyczną i potażem kaustycznym.

Back