Słownik

Negatywowy obraz bejcy

Występuje przede wszystkim w drewnie drzew iglastych, które zostało zabejcowane lub zabarwione bejcami na bazie barwników smołowych (bejce proszkowe rozpuszczalne w wodzie). W porowatych, chłonnych i miękkich słojach rocznych osadza się więcej cząstek kolorowych niż w zwartych i twardych słojach rocznych. Dzięki silniejszemu osadzaniu się barwnika uzyskuje się lepsze zabarwienie miękkich słojów rocznych, przy czym twarde słoje roczne pozostają względnie jasne.

Back