Słownik

Nierozpuszczalnik

Niezdolność rozpuszczalnika do rozpuszczenia określonej substancji.

Back