Słownik

Powlekanie niskociśnieniowe

Bezpośrednie sprasowanie najczęściej jednowarstwowych, maksymalnie dwuwarstwowych papierów nasączonych żywicą melaminową. Przy ciśnieniu 200-300 N/cm² i w temperaturze 180°C impregnacja żywiczna topi się i skleja papier z płytą podłoża. Po ostygnięciu żywica sztuczna utwardza się, tworząc wytrzymałą powłokę. Ponieważ proces jest realizowany przy względnie niskim ciśnieniu, mówi się o powlekaniu niskociśnieniowym lub prasowaniu. Właściwości optyczne powierzchni, które mogą zmieniać się ze względu na rodzaj blach o wysokim połysku lub z efektem matującym i czas prasowania, zależą od jakości stosowanych płyt podłoża i/lub od tłumiącego oddziaływania struktury warstwy. Podczas gdy w przypadku nierównych powierzchni płyt podłoża wymagany jest papier podkładowy lub szpachla jako warstwa pośrednia pozwalająca uzyskać optymalną równą powierzchnię, to przy dzisiejszej jakości powierzchni płyt podłoża najczęściej występują tylko powłoki jednowarstwowe. Specjalne metody pozwalają przetworzyć w jednej operacji papier żywiczny z półwyrobem płyty w powleczoną na gotowo płytę. Metodę tę nazywa się metodą prasowania w jednej operacji lub bezpośrednim powlekaniem. Z reguły gotowe płyty podłoża są powlekane metodą prasowania w dwu operacjach roboczych.

Back