Słownik

Ciecz niskowrząca

(Zakres temperatur wrzenia poniżej 100°C).

Ważną charakterystyką rozpuszczalników jest czas odparowania.

Back