Słownik

Alkohole

Związki węglowodorowe, które zawierają jedną lub kilka grup hydroksylowych -OH. Wyróżnia się:

Monole = alkohole jednowartościowe (etanol)

Diole = alkohole dwuwartościowe (glikole)

Triole = alkohole trójwartościowe (gliceryna)

Back