Odcienie BG na dębie

Bejca wodna BG *(odcień)

Uniwersalna bejca wodna do drewna liściastego i szlachetnego na bazie drobnocząsteczkowych pigmentów i barwników o dobrej odporności na światło. Stosowanie: Surowiec drzewny oszlifowany wstępnie, ziarnistość 120-180, szlifować równomiernie w kierunku włókien i dokładnie odpylić.

Przedstawione wzorce bejc są niewiążące i mają jedynie charakter orientacyjny. Odcień zabejcowanego obiektu zależy od wielu czynników: od rodzaju i właściwości drewna, od szlifowania drewna, indywidualnego sposobu pracy użytkownika i powłoki lakierniczej.

Zawsze należy przeprowadzić próbne bejcowanie. Dopiero próbne bejcowanie na oryginalnym drewnie, o oryginalnym szlifie surowego drewna i z żądaną powłoką przedstawia późniejszy odcień.

BG 20000

BG 20003

BG 20006

BG 20009

BG 20012

BG 20001

BG 20004

BG 20007

BG 20010

BG 20013

BG 20002

BG 5-20005

BG 20008

BG 20011

BG 20014