Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750

  • tiksotropowa receptura lakieru umożliwiająca aplikowanie dużej ilości materiału na pionowych powierzchniach
  • wysoka zdolność wypełniania pozwalająca zmniejszyć o 1/3 ilość operacji roboczych w porównaniu z tradycyjnymi podkładami PUR
  • wyjątkowa przezroczystość, dzięki czemu uzyskuje się imponującą żywość barw na jasnych i ciemnych gatunkach drewna
  • gwarancja optymalnej stabilności pod wysokim połyskiem i idealnej optyki wysokiego połysku na najwyższym poziomie
OPTI-BASE to wyjątkowo przezroczysty podkład, znakomicie nadający się do zamkniętoporowych i bardzo stabilnych powłok lakierowych. Idealnie sprawdza się jako podkład izolujący oraz bardzo dobrze wypełniający podkład pod wysoki połysk. Dzięki tiksotropowej recepturze lakieru materiał można bez problemu aplikować grubymi warstwami na pionowych powierzchniach lub krawędziach.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

OPTI-BASE można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, a także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.924
LZO EU % 73,779999 %
Lepkość (+/- 15 %) 50 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 26
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 8
Ilość na warstwę (min.) 120 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 200 g/m²
Łączna gramatura powłoki 1600 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 5 PUR Utwardzacz DR 4034
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 551 PUR Utwardzacz DR 4034

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 5 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 7 h / 20 °C
Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 600
Obróbka końcowa Po odpowiednim wysuszeniu oraz właściwie przeprowadzonym szlifowaniu lakieru nadaje się do ponownego lakierowania, na przykład Brylantowym lakierem akrylowym PUR DU 45229, DU 44099, DU 449, ADAMANT DU 48999 albo Lakierem warstwowym PUR serii DE 55x(połysk), DE 4259x(połysk), DE 56x(połysk) i DE 4503x(połysk).
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 8 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Ze względu na wysoką tiksotropię, rozlewność podczas mieszania PUR OPTI-BASE DG 4750 z Utwardzaczem PUR DR 4034 nie jest porównywalna ze zwykłymi lakierami do mebli. Lakier podstawowy jest nieco bardziej ciągliwy. Z tego powodu mieszaninę lakieru z utwardzaczem należy nieco dokładniej mieszać ze sobą.
Napoczęte pojemniki Utwardzacza PUR DR 4034 należy po pobraniu materiału ponownie prawidłowo i powietrznoszczelnie zamknąć. Po napoczęciu możliwe jest lekkie zabarwienie na żółto w zależności od czasu składowania. W razie potrzeby należy wykonać lakierowanie próbne w połączeniu z kontrolą barwy.

Gatunki drewna bogate w substancje czynne lub zawierające wosk lub olej ewentualnie mogą negatywnie wpływać na przyczepność i parametry schnięcia PUR OPTI-BASE. Dlatego zalecamy wykonanie lakierowania próbnego w warunkach odpowiadających rzeczywistym w celu oceny oddziaływania na kolor, przyczepność i przebieg schnięcia!
Wskazówki specjalne Materiał lakierniczy nie nadaje się do aplikacji na wybielanych powierzchniach!
Proszę uwzględnić przykład procedury obróbki DG 4750 metodą mokre na mokre!

W przypadku stosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie stosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej przy użyciu DG 4750 wynosi 120 g/m².
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”

Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy świeżo przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). Końcową twardość powłoki lakierniczej uzyskuje się przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!

Wyposażenie wnętrz statków, mahoń bejcowany, wysoki połysk
Szlif surowego drewna: papierem 150 - 180 (odpylanie)
Bejcowanie z rozprowadzaniem: BE 15-20400
Suszenie: 2 - 3 h / 20 °C
Izolacja: 1 x 120 -160 g/m² Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 5 z Utwardzaczem PUR DR 4034, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4994 w ilości 50 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie pośrednie: 20 - 30 min / 20 °C
Izolacja: 1 x 120 -160 g/m² Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 5 z Utwardzaczem PUR DR 4034, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4994 w ilości 50 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: > 16 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem 320 - 400 (odpylenie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 5 z Utwardzaczem PUR DR 4034, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4994 w ilości 20 - 25 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie pośrednie: 20 - 30 min / 20 °C
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 5 z Utwardzaczem PUR DR 4034, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4994 w ilości 20 - 25 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: > 16 h / 20 °C
Im bardziej porowate drewno, tym więcej warstw podkładu należy nałożyć. W jednym dniu roboczym wolno nałożyć maks. 400 g/m² ilości powłoki niewyschniętej, ponieważ później wymagany jest czas suszenia wynoszący > 16 h / 20 °C! Należy wykonać tyle etapów gruntowania, aż lakierowana powierzchnia będzie mieć zamknięte pory przed szlifowaniem lakieru! Czas schnięcia ostatniej warstwy podkładu OPTI-BASE DG 4750 musi wynosić > 48 h / 20 °C! W razie wysokich temperatur lub bardzo dużych powierzchni do lakierowania można opcjonalnie zastosować Rozcieńczalnik PUR DV 4981.
Szlif lakieru ostatniej warstwy podkładu: coraz delikatniej, papierem o ziarnistości 400 - 600 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Lakier Hesse Brillant PUR DU 44099, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4080, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4994 w ilości 10 - 20 %
Suszenie pośrednie: 20 - 30 min / 20 °C
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Lakier Hesse Brillant PUR DU 44099, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4080, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4994 w ilości 10 - 20 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Możliwość pakowania / polerowania: > 3 d / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.