Hesse PUR SOFT-GRIP DU 44130

  • Lakier dekoracyjny o wyjątkowo miękkich wrażeniach dotykowych (efekt WELWETOWY)
  • wyjątkowo atrakcyjna tępo matowa powierzchnia
Hesse PUR SOFT-GRIP DU 44130 to bezbarwny, dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy PUR, oferujący przyjemne, miękkie wrażenia dotykowe przy tępo matowej optyce. Można realizować wiele modnych koncepcji dekoracyjnych na przezroczystych podkładach Hesse PUR lub w odcieniach pastelowych serii Lakierów barwnych Hesse DB 555-(barwa) / DB 45245-(barwa).
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Hesse PUR SOFT-GRIP można stosować w pełnym zakresie wykańczania wnętrz w obszarze mieszkalnym, oprócz wyjątkowo silnie obciążanych stref, np. w kuchni i łazience.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.958
LZO EU % 73,849998 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 26
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.2
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 120 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 180 g/m²
Łączna gramatura powłoki 180 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4078
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 20 PUR Utwardzacz DR 4078

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 4–5 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 5 h / 20 °C
Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Na odpowiednich lakierach barwnych PUR i podkładach firmy Hesse. Przed nałożeniem podłoże musi być przeszlifowane, czyste i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 320 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Do celów naprawy po intensywnym szlifowaniu lakieru, tym samym materiałem. W razie potrzeby wykonać lakierowanie próbne.
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 8 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne Ze względu na lekko mleczny odcień własny materiału, na ciemnym drewnie, bejcach lub barwnych lakierach mogą wystąpić poszarzenia. Wstępne gruntowanie jest możliwe – w zależności od wymagań względem gotowej powierzchni oraz od właściwości podłoża – np. za pomocą DG 4720-0001, DG 4741-0001, DG 4717-0005, DG 4768-0001, DG 4768-0009 oraz farb pastelowych (nie białych!) serii 45245-(barwa), DB 45205-(barwa) / DB 48885-(barwa). Przy większych przesunięciach w czasie kolejnych dostaw dla jednego obiektu zalecamy sprawdzenie odcieni. Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji: prosimy stosować wilgotne, miękkie szmatki, np. z mikrofazy lub gazy. Dla uzyskania działania odtłuszczającego lub czyszczącego zaleca się użycie Środka czyszczącego Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 lub INTENSIV-CLEANER PR 91. Obydwa środki serii CLEANER nanosić w mieszaninie o wskazanej proporcji z wodą, lekko zwilżając, i czyścić zabrudzone powierzchnie z lekkim naciskiem. Prosimy zapoznać się z Informacjami technicznymi do produktów PR 90 oraz PR 91. Płyny i substancje o działaniu farbującym, takie jak czerwone wino, kawa, herbata, musztarda itp. należy usuwać natychmiast w celu uniknięcia trwałych odbarwień.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Front kredensu z płyty MDF powlekanej folią, kolor szary sygnalizacyjny, głęboki mat, efekt SOFT-GRIP
Szlifowanie obrzeży: papierem 150 - 180 (odpylenie)
Szlifowanie folii: ziarnem 320 - 400 (odpylenie)
Podkład: 1 x 150 - 180 g/m² Hesse EASY-FILL DP 4788-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 100 : 15 z Utwardzaczem PUR DR 4096-0002, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 do mieszaniny lakier/utwardzacz w ilości 10 %
Suszenie: 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Lakierowanie lakierem barwnym: 1 x 120 - 140 g/m² Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48885-7004, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem w ilości 15 - 25 %
Suszenie: 2 h / 20 °C
Lakierowanie końcowe: 1 x 130 - 160 g/m² Lakier Hesse PUR SOFT-GRIP DU 44130, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4078, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem w ilości 10 - 15 %
Suszenie: 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.