Hesse FANTASTIC-NATURA DA 48660

  • Efekt naturalnego drewna bez uwydatniania rysunku podłoża
  • Zachowanie naturalnego charakteru drewna
  • Wyjątkowo dobra odporność chemiczna i mechaniczna
FANTASTIC-NATURA ma recepturę bazującą na rozpuszczalnikach. To nieakcentujący rysunku drewna i odporny na zadrapania lakier PUR z efektem drewna naturalnego. Niezawierający aromatów i odporny na światło lakier warstwowy można bezproblemowo stosować na jasnych, wybielanych lub ciemnych gatunkach drewna. Jednocześnie naturalny charakter, właściwości dotykowe oraz odcień drewna pozostają niemal niezmienione. Ze względu na duże usieciowienie produkt FANTASTIC-NATURA umożliwia uzyskanie wyjątkowo dobrej odporności chemicznej i mechanicznej.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

FANTASTIC-NATURA można stosować na niemal wszystkich meblach drewnianych do wnętrz, a także na korpusach i frontach mebli kuchennych. Możliwe jest także stosowanie jako podkład rozjaśniający, np. w kombinacji z Hesse FANTASTIC-CLEAR w czterech różnych stopniach połysku lub z FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości rozjaśniający
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.923
LZO EU % 85,900002 %
Lepkość (+/- 15 %) 32 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 14
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.9
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 11 PUR Utwardzacz DR 4071

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa

Tym samym materiałem. Pokrycie lakierem jest możliwe przede wszystkim przy użyciu DE 4877x(połysk), DE 48770-0, DE 4259x(połysk) i DE 4503x(połysk). Inne przezroczyste lakiery warstwowe i nawierzchniowe Hesse należy sprawdzić. Połączenie FANTASTIC-NATURA z PUR efekt naturalnego drewna DE 42900-0003 / DA 400-1 nie jest możliwe!

Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Zalecane jest utwardzenie FANTASTIC-NATURA w stosunku mieszania (objętościowym) 10 : 1 z DR 4071!
FANTASTIC-NATURA można jednak opcjonalnie na życzenie obrabiać w stosunku mieszania (objętościowym) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070. Przy utwardzeniu za pomocą DR 4070 nie zalecamy lakierowania powierzchni drewnianych do pomieszczeń wilgotnych lub stref kuchennych. Możliwe jest również nieznaczne odchylenie efektu rozjaśniającego w zależności od utwardzenia za pomocą DR 4071 lub DR 4070. Dlatego w ramach projektu należy uzgodnić rodzaj utwardzacza.
Przy nanoszeniu materiału FANTASTIC-NATURA za pomocą automatu do natrysku zalecamy stosowanie Rozcieńczalnika DV 4935.
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 250 g/m². Ten produkt nadaje się do stosowania jako trudnopalna powłoka dla statków morskich wyłącznie w standardowym utwardzeniu, bez opcjonalnych utwardzeń!
Wskazówki specjalne Aby opóźnić zabarwienie drewna wskutek promieniowania nadfioletowego, skuteczne działanie zapewni Środek chroniący przed działaniem światła SUN-EX ZD 9501 (dodatek w ilości 0,5 % w odniesieniu do lakieru podstawowego).
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Gatunek drewna: dąb, lity
Szlifowanie drewna: papierem o ziarnistości 120 - 150
Podkład: 1 x 100 - 130 g/m² FANTASTIC-NATURA DA 48660, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, dodatek DV 494 / DV 4994 w ilości 10 - 20 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie pośrednie: >2 h / 20 °C
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem o ziarnistości 320 - 400
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 130 g/m² FANTASTIC-NATURA DA 48660, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, dodatek DV 494 / DV 4994 w ilości 10 - 20 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.