Hesse Podkład PUR specjalny DG 4744

  • Wyjątkowo przezroczysty
  • Odporny na działanie światła
  • Wytrzymały
  • Znakomita przyczepność na krytycznych nośnikach, takich jak szkło
DG 4744 to bezbarwny dwuskładnikowy podkład PUR na bazie żywicy akrylowej, odporny na światło, wytrzymały, wyjątkowo przezroczysty i o znakomitej przyczepności na krytycznych nośnikach. Hesse Podkład specjalny PUR DG 4744 można dodatkowo stosować jako podkład do lakierowania dekoracyjnego na szkle lub za szkłem.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz, w tym także do kuchni i łazienek.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości
  • wysokoelastyczny
  • nadający się do polerowania
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.974
LZO EU % 63,919998 %
Lepkość (+/- 15 %) 25 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 36
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 5
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 180 g/m²
Łączna gramatura powłoki 600 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4076-0001
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 20 PUR Utwardzacz DR 4076-0001

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 5 - 6 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przygotowanie podłoża decyduje o przyczepności lakieru. Lakierowana powierzchnia szkła powinna być czysta i odtłuszczona. Przed aplikacją powierzchnię należy starannie wyczyścić Rozcieńczalnikiem czyszczącym Hesse ZD 101.
Uwagi o szlifowaniu Jeśli Podkład specjalny Hesse PUR DG 4744 nie jest nakładany na szkło, zalecamy wykonanie szlifowania materiału nośnika papierem 280 - 400. Malowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne Powłoki dekoracyjne Hesse PUR, np. z efektem marmuru i „raindrop”, nakłada się w odwrotnej kolejności w przypadku lakierowania tylnych powierzchni szkła. W przypadku lakierowania końcowego materiał Hesse UNA-COLOR DB 45245-(barwa) należy utwardzić w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wyposażenie obiektów, wygrodzenie szklane z lakierowaniem dekoracyjnym z efektem marmuru
Przygotowanie podłoża: powierzchnię szkła dokładnie wyczyścić i odtłuścić Hesse Rozcieńczalnikiem czyszczącym ZD 101
Podkład: 1 x 120 - 140 g/m² Hesse Podkład specjalny PUR DG 4744, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, dodatek Rozcieńczalnika DV 494 lub DV 4994 w ilości 5 - 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: minimum 16 h / 20 °C
W celu marmurkowania przygotować żądane kolory następująco: Hesse UNA-COLOR DB 45245-(barwa), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, dodatek Rozcieńczalnika DV 490 lub DV 4900 w proporcji 1 : 5 w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem.
Nadanie efektu: różne kolory nakładać lub cętkować w nieregularnych liniach. Zwilżyć zagnieciony papier pergaminowy lub lepiej gąbkę naturalną Hesse Roztworem do marmurkowania DV 4991 i ostemplować powierzchnię aż do uzyskaniu żądanego efektu.
Suszenie: 1 - 2 h / 20 °C
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse UNA-COLOR DB 45245-(barwa), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, dodatek Rozcieńczalnika DV 490 lub DV 4900 w ilości 10 - 20 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: minimum 16 h / 20 °C
Możliwość pakowania: po minimum 48 h / 20 °C
Możliwość montażu/klejenia: po minimum 7 d / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.