Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343

  • Bardzo dobra rozlewność, podobna do lakierów barwnych
  • Doskonała stabilność na pionowych powierzchniach
  • Szybkie schnięcie i gotowość do piętrowania
  • Bardzo dobra szlifowalność maszynowa i ręczna
FANTASTIC-FILL to bardzo dobrze wypełniający podkład izolujący PUR na bazie akrylanu, o znakomitej gładkości powierzchni, który optymalizuje parametry szlifowalności i jednocześnie skraca czas szlifowania. Tiksotropowe ustawienie ułatwia aplikację na krawędziach i pionowych elementach, jednocześnie nie pogarszając rozlewności na powierzchniach poziomych. Już po krótkim suszeniu powierzchnię wypełnioną materiałem FANTASTIC-FILL można lakierować na drugiej stronie i bez problemu składować na wózkach etażowych. FANTASTIC-FILL opracowano z myślą o zorientowanym na proces szlifowaniu ręcznym i maszynowym do postaci proszku.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

FANTASTC-FILL można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków. W zależności od zastosowania materiał FANTASTIC-FILL można używać w różnych wariantach utwardzenia.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 37,57 %
Lepkość (+/- 15 %) 56 s / DIN 53211 - 6 mm
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 140 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 350 g/m²
Łączna gramatura powłoki 800 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 7 PUR Utwardzacz DR 4071

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia < 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia. Przed lakierowaniem należy wykonać szlifowanie czyszczące na folii lub melaminie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 320
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i prawidłowym przeszlifowaniu materiał FANTASTIC-FILL można polakierować lakierami barwnymi następujących serii: DB 555-(barwa), DB 4524x(połysk)-(barwa) / DB 525-(barwa), DB 4520x(połysk)-(barwa), DB 4476x(połysk)-(barwa), DB 4888x(połysk)-(barwa). Ponadto materiał FANTASTIC-FILL można stosować pod barwnymi lakierami wysokopołyskowymi Hesse serii DB 449-(barwa) i DB 44099-(barwa). Aby spełnić najwyższe wymagania, pod wysoki połysk należy zastosować Podkład izolujący PUR DP 491-9343 / DP 4791-9343. Powłokę końcową można bez problemu zrealizować przy użyciu większości popularnych lakierów malarskich, wykonując wcześniej malowanie próbne.
Uwagi o szlifowaniu Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! W przypadku lakierowania końcowego o wysokim połysku zaleca się szlifowanie lakieru papierem o ziarnistości 400 - 600.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne Materiał FANTASTIC-FILL w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1 / (grawimetrycznym) 100 : 7 z Utwardzaczem PUR DR 471 / DR 4071 można stosować uniwersalnie dzięki jego właściwościom izolująco-wypełniającym. Jednocześnie FANTASTIC-FILL w takim utwardzeniu można stosować na następujących oszlifowanych i odtłuszczonych metalach: żelazo, żelazo ocynkowane, blachy V2A i aluminium. W razie potrzeby wykonać lakierowanie próbne.

Materiał FANTASTIC-FILL w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1 / (grawimetrycznym) 100 : 7 z Utwardzaczem PUR DR 470 / DR 4070 można aplikować na jasnych i ciemnych gatunkach drewna (z wyjątkiem gatunków egzotycznych), na płytach MDF lub płytach wiórowych pokrytych folią oraz powlekać krawędzie ABS lub PVC. Aplikacja na surowych powierzchniach i krawędziach płyt MDF jest możliwa w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1 / (grawimetrycznym) 100 : 7 z Utwardzaczem PUR DR 471 / DR 4071 lub (objętościowym) 5 : 1 / (grawimetrycznym) 100 : 14 z Utwardzaczem DR 470 / DR 4070!

Materiał FANTASTIC-FILL w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 3 : 1 / (grawimetrycznym) 100 : 24 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001 można stosować również jako wypełniacz izolujący. Bez dodatku rozcieńczalnika materiał FANTASTIC-FILL z Utwardzaczem DR 4076-0001 jest zgodny z dyrektywą Decopaint i tym samym spełnia wymogi rozporządzenia ChemVOCFarbV.

W przypadku stosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, , najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie stosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej z użyciem DP 4755-9343 wynosi 100 g/m².

Na podłożach z płyty MDF: Grube płyty, które zostały wyprodukowane przez sklejenie kilku cienkich płyt, są z powodu zróżnicowanych naprężeń szczególnie podatne na pęknięcia krawędzi. Lepiej jest wybrać jednorodną płytę MDF o pasującej grubości. Płyty klejone w każdym razie zeszlifować na krawędziach na płasko i wstępnie zaizolować bezbarwnie. Woda, która wskutek zaklejania dostała się do środka, musi wyparować przed lakierowaniem.

„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy świeżo przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). Końcową twardość powłoki lakierniczej uzyskuje się przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!

Front szafki z płyty MDF, foliowany, w kolorze RAL 9016, matowy
Szlif powierzchni: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Szlif krawędzi i profili: papierem 150 - 180 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 / DR 471, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 w ilości 15 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: > 2 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 / DR 471, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 w ilości 15 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: > 2 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Lakierowanie barwne i końcowe: 1 x 120 - 180 g/m² Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48882-9016, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem Hesse PUR DR 4071 / DR 471, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 do mieszaniny lakier/utwardzacz w ilości 10 - 30 %
Suszenie wskrośne: > 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.