Hesse Lakier barwny UNA-COLOR na szkło DB 4210x(połysk)-(barwa)

  • Znakomita przyczepność na szkle
  • Możliwość lakierowania tylnych powierzchni szkła w kabinach prysznicowych
  • Lakier barwny do różnych metali w obszarze wewnętrznym Lakier barwny do blachy stalowej w obszarze zewnętrznym Dostępny w wielu odcieniach
DB 4210x(połysk)-(barwa) to odporny na światło akrylowy lakier barwny PUR odpowiedni do lakierowania szkła w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, a także do bezpośredniego powlekania metalu, np. chromu, stali nierdzewnej i aluminium. Produkt jest dostępny w niemal wszystkich odcieniach. W kombinacji z Promotorem adhezji TG 5242 lakier DB 4210x(połysk)-(barwa) można też stosować na blachach stalowych przeznaczonych również do obszarów zewnętrznych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz oraz w obszarze zewnętrznym na szkle i blachach stalowych.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.982 - 1.103
LZO EU % 60,549999 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 0 - 43.1
Wygląd kryjący
Zawartość surowców odnawialnych % 0 - 0.72676853392
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 130 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 160 g/m²
Łączna gramatura powłoki 160 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4076-0001
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 19 PUR Utwardzacz DR 4076-0001

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 5–6 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przygotowanie podłoża decyduje o przyczepności lakieru. Lakierowana powierzchnia szkła powinna być czysta i odtłuszczona. Przed aplikacją powierzchnię należy starannie wyczyścić Rozcieńczalnikiem czyszczącym Hesse ZD 101.Do czyszczenia blachy stalowej dla lakierowania w obszarze zewnętrznym zalecamy Rozcieńczalnik czyszczący DV 490 / DV 4900.
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 8 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne W przypadku lakierowania na metalu należy w razie potrzeby wykonać lakierowanie próbne!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Barwne lakiery PUR na szkło nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). Końcową twardość powłoki lakierniczej na szkle uzyskuje się przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia. W razie potrzeby należy wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!

Przykład 1:

Szklane przegrody (strefa wewnętrzna i zewnętrzna), jasnozielone, według RAL 6027
Przygotowanie podłoża: starannie wyczyścić i odtłuścić szkło Hesse Rozcieńczalnikiem czyszczącym ZD 101
Powlekanie: 1 x 130 - 150 g/m² Hesse Lakier barwny na szkło UNA-COLOR DB 42105-6027, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, rozcieńczenie DV 4900 w ilości 10 %
Możliwość pakowania: minimum 16 h / 20 °C
Możliwość montowania lub klejenia: 5 d / 20 °C

Przykład 2:

Lakierowanie blach stalowych do obszaru zewnętrznego, szary, barwa wg RAL 7011
Przygotowanie podłoża: starannie wyczyścić i odtłuścić blachy metalowe za pomocą Hesse Rozcieńczalnika DV 490 / DV 4900
Powlekanie: 1 x 20 - 40 g/m² Hesse Promotor adhezji TG 5242
Suszenie pośrednie: co najmniej 3 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza
Powlekanie: 1 x 120 g/m² Hesse Lakier barwny na szkło UNA-COLOR DB 42105-7011, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4900 w ilości 10 - 15 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Możliwość pakowania: co najmniej 16 h / 20 °C
Możliwość montażu lub klejenia: 5 d / 20 °C

Proszę dodatkowo do przykładu 2 uwzględnić Informacje techniczne dotyczące Hesse Promotora adhezji TG 5242.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.