Hesse Lakier PUR o efekcie lustrzanym DB 46334-M0966

  • odporny na działanie światła
  • doskonała przyczepność
  • szybkoschnący
  • możliwy jest indywidualny efekt antyczny
Lakier Hesse PUR z efektem lustra DB 46334-M0966 jest światłoodpornym, dwukomponentowym lakierem dekoracyjnym PUR do lakierowania szkła. Ten szybkoschnący materiał o bardzo dobrych właściwościach przyczepności nadaje się szczególnie na niezwykłe i kreatywne akcenty na powierzchni na białym szkle. Przy niewielkim wysiłku i zastosowaniu Dodatku dekoracyjnego Hesse DZ 4992-055856 w połączeniu z lakierem lustrzanym da się dodatkowo osiągnąć imponujący efekt antyczny.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DB 46334-M0966 może być zastosowany w całkowitej zabudowie wewnętrznej na białym szkle, jak również na strukturyzowanym szkle z właściwym Lakierem ochronnym np. DB 42105-(barwa).

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.902
LZO EU % 98,699997 %
Lepkość (+/- 15 %) 28 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 1
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 60 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 25 : 1 PUR Utwardzacz DR 4076-0002
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 4 PUR Utwardzacz DR 4076-0002

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia < 3 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 1 h / 20 °C
Kolejne nałożenie w ciągu 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przygotowanie podłoża decyduje o przyczepności lakieru. Lakierowana powierzchnia szkła powinna być czysta i odtłuszczona. Przed aplikacją powierzchnię należy starannie wyczyścić Rozcieńczalnikiem czyszczącym Hesse ZD 101.
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po suszeniu przez maksymalnie 3 h / 20 °C i usunięciu mgiełki po natrysku pod lekkim dociskiem przy użyciu ściereczki z gazy Hesse Lakierem PUR na szkło DB 42105-(barwa).
Wydajność na cykl operacyjny 11 - 15 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Podłoże należy dokładnie oczyścić i odtłuścić przy użyciu środka do czyszczenia firmy Hesse. Prawidłowe przygotowanie podłoża jest ważne dla przyczepności lakierowania.
Wskazówki specjalne Wskazówki szczególne: Przy lakierowaniu tylnych stron szkła na końcowy kolor i efekt wpływa barwa własna szkła. Przy użyciu Lakieru lustrzanego Hesse PUR DB 46334-M0966 zalecamy zastosowanie lakieru na białe szkło. Lakiery metaliczne należy zasadniczo aplikować równomiernie. Wielkość naniesienia, sposób naniesienia i warunki schnięcia mają wpływ na kolor i efekt. Jeśli jest to konieczne należy przeprowadzić próbne lakierowanie w warunkach praktycznych.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wyposażenie obiektów, szkło strukturalne
Przygotowanie podłoża: szkło strukturalne należy dokładnie oczyścić i odtłuścić przy użyciu Rozcieńczalnika czyszczącego ZD 101
Lakierowanie: 1 x 60 - 80 g/m² Lakier PUR o efekcie lustrzanym DB 46334-M0966, stosunek mieszania (objętościowy) 25 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0002
Suszenie pośrednie: 15 - 30 min / 20 °C
Powierzchnie oczyścić z mgiełki po natrysku przy użyciu ściereczki z gazy pod lekkim dociskiem
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Lakier barwny UNA-COLOR na szkło DB 42105-1013, stosunek mieszania (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem DR 4076-0001 i dodatkiem Rozcieńczalnika DV 490 / DV 4900 w ilości 5 - 10 % do mieszaniny lakier/utwardzacz.
Możliwość pakowania: po suszeniu przez co najmniej 16 h / 20 °C
Możliwość montażu lub klejenia: po 5 d / 20 °C

Przegrody szklane z efektem antycznym
Przygotowanie podłoża: szkło starannie oczyścić i odtłuścić Rozcieńczalnikiem czyszczącym ZD 101
Tworzenie efektu: Środek do efektów DZ 4992-05856 należy cienko natryskiwać w obszarze krawędzi powierzchni szklanej. Po krótkim suszeniu pośrednim tworzyć pożądany efekt zwilżonym papierem pergaminowym. Następnie powlekać w ilości 60 - 80 g/m² Lakierem PUR o efekcie lustrzanym DB 46334-M0966, stosunek mieszania (objętościowy) 25 : 1 z Utwardzaczem DR 4076-0002.
Suszenie pośrednie: 15 - 30 min / 20 °C
Powierzchnie oczyścić z mgiełki po natrysku przy użyciu ściereczki z gazy pod lekkim dociskiem
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Lakier barwny UNA-COLOR na szkło DB 42105-8004, stosunek mieszania (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem DR 4076-0001 i dodatkiem Rozcieńczalnika DV 490 / DV 4900 w ilości 5 - 10 % do mieszaniny lakier/utwardzacz.
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C
Możliwość montażu i klejenia: po 5 d / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.