Hesse PURA-NATURA HDE 52-0

  • odporny na działanie światła
  • tępy mat o dobrej odporności na zadrapania
  • efekt naturalnego drewna
PURA-NATURA zachwyca swoim głęboko matowym efektem drewna naturalnego, który imituje naturalną optykę drewna. Powierzchnia zapewnia wysoką odporność na zadrapania i bardzo dobrą odporność na ślady na schodach i na popularne domowe środki chemiczne. Rozjaśniający, odporny na światło 2-składnikowy lakier warstwowy jest przeznaczony do gruntowania i lakierowania końcowego jasnych gatunków drewna a dzięki dopuszczeniu instytutu DIBt nadaje się w szczególności do powlekania schodów i podłóg drewnianych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W obszarze mieszkalnym, a także przy większym obciążeniu parkietów i podłóg drewnianych. Można stosować również na wybielanych powierzchniach (wystarczająco wysuszonych).

Dane techniczne

Giscode W3/DD+
Charakterystyka właściwości rozjaśniający
Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.024
Kategoria malowania dekoracyjnego J
LZO EU % 6,05 %
Lepkość (+/- 15 %) 35 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 29
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 100 g/m²
Łączna gramatura powłoki 200 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PURA-NATURA Hardener HDR 72
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PURA-NATURA Hardener HDR 72

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 2 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 3 h / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Możliwość chodzenia po 8 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Fachowo ułożony i przygotowany parkiet lub odpowiadająca mu podłoga drewniana. Podłoga musi być dokładnie oszlifowana do surowego drewna, sucha i wolna od oleju, tłuszczu, wosku, silikonów i pyłu szlifierskiego.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 100 - 120
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 120 - 150
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu: pierwsza konserwacja za pomocą Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 lub Hesse ANTISLIP-CLEANER PR 93.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania drewna i szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 10 - 13 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Podłoga musi być dokładnie oszlifowana do surowego drewna, sucha i wolna od oleju, tłuszczu, wosku, silikonów i pyłu szlifierskiego. Materiał lakierniczy dobrze wstrząsnąć! Właściwy utwardzacz dodać do oryginalnego pojemnika lakieru i natychmiast wstrząsnąć, przez 1 - 2 minuty. Nie mieszać w pojemniku do aplikacji. Dokładnie przestrzegać proporcji mieszania, także przy ilościach częściowych, a mieszaninę dobrze wstrząsnąć. Wcisnąć wkładane sitko w otwór wylotowy, nalać mieszaninę lakieru i utwardzacza do odpowiedniego pojemnika do nanoszenia powłoki i pracować, pobierając materiał z niego! Mieszaninę można stosować tylko przez podany czas przydatności do użycia. Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamkniętych pojemnikach. Nie używać elektrycznych przyrządów do mieszania; ryzyko tworzenia się piany lub pęcherzy!
Wskazówki specjalne Ze względu na lekko mleczny odcień, na ciemnym drewnie lub bejcach mogą wystąpić poszarzenia.. Podłoża krytyczne, jak np. podłogi z kostki drewnianej, parkiet przemysłowy, deski heblowane, parkiety nad ogrzewaniem podłogowym itp. wymagają – w celu zminimalizowania ryzyka sklejania bocznego – prawidłowej obróbki wstępnej z użyciem środka HG 21 lub HG 22. Dla gatunków drewna zawierających szczególnie dużo kwasów garbnikowych zalecamy użycie podkładów HG 22. Posadzki parkietowe, które były wcześniej polakierowane w systemach zawierających rozpuszczalnik, prosimy obrabiać ponownie tylko za pomocą systemów zawierających rozpuszczalnik, aby zapobiec niebezpieczeństwu tworzenia się plam! Materiał lakierniczy dobrze wstrząsnąć! Metoda natryskowa: możliwa; jednak konieczne jest dodanie wody. Utwardzacz należy dobrze wymieszać, a następnie ustalić lepkość podczas natrysku przez dodanie maksymalnie 5 % wody. Wymagane jest osobiste wyposażenie ochronne i przestrzeganie obowiązujących przepisów odnośnie aplikacji natryskowej. Wcisnąć wkładane sitko w otwór wylotowy, nalać mieszaninę lakieru i utwardzacza do odpowiedniego pojemnika do nanoszenia powłoki i pracować, pobierając materiał z niego! Mieszaninę można stosować tylko przez podany czas przydatności do użycia. Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamkniętych pojemnikach. Nie używać elektrycznych przyrządów do mieszania; ryzyko tworzenia się piany lub pęcherzy! Narzędzia pracy należy myć wodą. Przyschnięte resztki lakieru można usunąć za pomocą środka czyszczącego CLEANING-AGENT DV 9 firmy Hesse. Przed uzyskaniem twardości końcowej parkietu nie można przykrywać foliami ani dywanami.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia
Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pokojowej poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi od 55 do 65 %. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy np. w drewnie dębowym mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego względu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny w warunkach rzeczywistych działania farby, przyczepności i przebiegu schnięcia! Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji: Prosimy przestrzegać instrukcji pielęgnacji zawartych w normie DIN 18356. Wycierać parkiet miękkimi szmatkami, zwilżając, nie na mokro. Prosimy stosować tylko neutralne środki czyszczące, niezawierające silikonu, salmiaku ani materiałów ścierających. Regularna pielęgnacja i czyszczenie przy zastosowaniu Środków pielęgnacyjnych Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 oraz Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 przedłużają żywotność powłoki lakierowej.

Parkiet, dąb, grube deski
Szlifowanie drewna: papier/siatka 100 z późniejszym odpylaniem.
Uszczelnianie: 2 x 100 g/m² Lakierem PURA-NATURA za pomocą odpowiedniego wałka.
Suszenie pośrednie: przynajmniej 2 - 3 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Szlif pośredni maszyną jednotarczową i siatką szlifierską 120 - 150 z późniejszym odpylaniem.
Możliwość użytkowania po okresie suszenia minimum 8 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Pełne użytkowanie możliwe po minimum 7 d / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.