Hesse HYDRO Bejca BG 200xx

  • Możliwe obrazy bejcowania od brylantowego do zakrytego
  • można stosować na wielu gatunkach drewna
  • możliwość mieszania ze sobą wszystkich odcieni
Bejce HYDRO BG 200xx zapewniają efekty bejcowania od żywych do lekko kryjących, bez znacznego akcentowania porów. Bazująca na wodzie bejca jest produktem ekologicznym, gotowym do bezpośredniego użycia i do stosowania na niemal wszystkich gatunkach drewna. W czterech przynależnych kartach bejc zamieszczono po 15 różnych odcieni bejc, które prezentują różnorodność tego systemu.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W przemyśle i rzemiośle do mebli, schodów i drzwi, do bejcowania z następującym po nim lakierowaniem.Nadaje się do różnych sposobów użycia, np. natryskiwanie lub malowanie pędzlem. Zastosowanie na różnych gatunkach drewna, np. na dębie, buku, orzechu, wiśni, mahoniu, klonie.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.003 - 1.022
LZO EU % 0 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 0 - 5
Wygląd lazurujący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki 100 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 6 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 180
Obróbka końcowa Lakierowanie wierzchnie lakierami Hesse NC lub PUR metodą natryskową, wałkiem, pędzlem lub przez polewanie, po suszeniu przez co najmniej 2 h. Możliwość lakierowania odpowiednimi 1- lub 2-składnikowymi lakierami, takimi jak np. HYDRO TOP-SIEGEL HE 6509x(połysk) lub HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk) metodą natryskową lub przez polewanie po 6 h suszenia.
Uwagi o szlifowaniu Opcjonalnie surowe drewno może być zwilżone wodą. Po suszeniu w ciągu nocy szlifować lub wygładzić.
Wydajność na cykl operacyjny 13 - 34 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Nanoszenie bejcy na gatunki drewna o dużych porach, takich jak np. dąb, orzech, mahoń lub jesion: nanosić pistoletem ze zbiornikiem lub pędzlem z lekkim nadmiarem. Nadmiar rozprowadzić równomiernie najpierw w poprzek, następnie wzdłuż włókien odpowiednim pędzlem. Na gatunkach drewna o drobnych porach, takich jak np. buk, klon lub wiśnia zalecamy lekko wilgotne nanoszenie natryskowe pistoletem ze zbiornikiem (dysza 1,0 - 1,2 mm) bez rozprowadzania. Bejcę dobrze wymieszać przed i w trakcie używania. Do bejcowania, które odbywa się poprzez natrysk, ale bez rozprowadzania, zalecamy dysze małej wielkości. Do natryskiwania bejc, które są następnie rozprowadzane, zalecamy większe dysze.
Wskazówki specjalne Wszystkie bejce z tej samej serii można mieszać ze sobą. Rozjaśnienie poprzez dodanie wody. Możliwość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika z serii: BF 10xx, BP 30xx, BP 3570. W przypadku gatunków drewna z dużą zawartością wodorozpuszczalnych komponentów drewna (np. dąb) mogą wystąpić odbarwienia przy gruntowaniu za pomocą lakierów HYDRO. Szczególnie w przypadku pastelowych lub białych odcieni zalecamy podkład PUR.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Dla jednego zlecenia używać bejce tylko z jednej partii produkcyjnej. Zanieczyszczo-
nych bejc nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika. Czyszczenie narzędzi i sprzętu wodą bezpośrednio po ich użyciu. Przyschnięte pozostałości bejcy można usuwać rozcieńczalnikami, jak np. ZD 82.
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.