Hesse PICEA Bejca do gatunków iglastych WN / WNS (barwa)

  • Wyjątkowo wyrazisty efekt pozytywowy
  • Odcienie WN do uniwersalnego zastosowania
  • Łatwe użycie
Za pomocą bejcy do drewna drzew iglastych PICEA WN można uzyskać brylantowo-przezroczysty rysunek bejcy z efektem pozytywowym. Odcień ciemnych słojów drewna iglastego zostanie wzmocniony. Materiał można uniwersalnie stosować pod systemami lakierniczymi rozpuszczalnikowymi i na bazie wody.
ejce do drewna drzew iglastych PICEA WNS zawierają również pigmenty dla od białych do pastelowych odcieni pod lakierami PUR. Barwniki najnowszej generacji tworzą świetlisty i jednocześnie światłostabilny rysunek bejcy.
Karta bejcy XBK 7 z 15 pięknymi odcieniami drewna iglastego do konsultacji z klientami jako uzupełnienie oferty.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Bejce pozytywowe PICEA stosuje się na europejskich gatunkach drewna iglastego, takich jak świerk, sosna, jodła i modrzew. Na szlifowanym, szczotkowanym i na rżniętym drewnie powstaje wyrazisty efekt pozytywowy, bardzo pożądany w elementach wykończenia wnętrz lub w produkcji mebli.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.039 - 1.051
LZO EU % 0,28 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 15 - 18
Wygląd lazurujący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 50 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 4 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone. Jako podłoża stosuje się także drewno europejskich gatunków drzew iglastych. Drewno może być szlifowane, piaskowane, szczotkowane lub rżnięte.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 100 - 120
Obróbka końcowa Bejce serii WN można lakierować przy użyciu odpowiednich lakierów PUR, CN lub HYDRO, natomiast bejce serii WNS – przy użyciu odpowiednich lakierów PUR i CN. Przed polakierowaniem należy zapewnić całkowite wysuszenie wskrośne. Niskie temperatury, niewielka wymiana powietrza, wysoka wilgotność powietrza i duże gramatury powłoki wydłużają proces schnięcia.
Uwagi o szlifowaniu Opcjonalnie surowe drewno może być zwilżone wodą. Po suszeniu w ciągu nocy szlifować lub wygładzić.
Wydajność na cykl operacyjny 13 - 21 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Równomierne, lekko wilgotne natryskiwanie bez rozprowadzania. Nie stosować suszenia wymuszonego. Bejcę dobrze wymieszać przed i w trakcie używania.
Wskazówki specjalne Żywiczne gatunki drewna (np. sosna, pinia Carolina) należy przed bejcowaniem zmydlić mydłem do drewna Hesse HBV 243. Wszystkie bejce tej samej serii mogą być ze sobą mieszane.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Dla jednego zlecenia używać bejce tylko z jednej partii produkcyjnej. Zanieczyszczo-
nych bejc nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika. Czyszczenie narzędzi i sprzętu wodą bezpośrednio po ich użyciu. Przyschnięte pozostałości bejcy można usuwać rozcieńczalnikami, jak np. ZD 82.

Meblościanka ze świerku/jodły, głęboki mat
Bejca: 1 x 50 g/m² Bejca do drewna iglastego Hesse PICEA WN 20103
Podkład: 1 x 100 - 120 g/m² Lakier warstwowy Hesse PUR DA 408-0, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 470
Suszenie pośrednie: 30 - 60 min / 20 °C
Szlifowanie międzywarstwowe lakieru: papierem 280 - 320 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Lakier warstwowy Hesse PUR DA 408-0, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 470
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.