Proterra NATURAL-SOLID-OIL GE 11254

  • szybkoschnący olej naturalny
  • o małej zawartości rozpuszczalnika, dlatego przyjemny zapach
  • Działanie antybakteryjne zgodnie z normą ISO 22196:2007
Mieszanina olejów naturalnych High Solid o bardzo niskiej zawartości rozpuszczalnika i o łagodnym zapachu, bardzo odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Do niskoemisyjnej obróbki ekskluzywnych powierzchni drewnianych o obciążeniu od normalnego do silnego, we wnętrzach. Prosta obróbka, szybkie schnięcie oraz brak sykatyw zawierających kobalt lub ołów. Już pierwsza warstwa NATURAL-SOLID-OIL bez utwardzacza wykazuje dobrą trwałość i odporność na ścieranie. Opcjonalna możliwość utwardzenia produktu dla jeszcze szybszego schnięcia i jeszcze wyższej odporności. Jedna- lub dwukrotna aplikacja za pomocą szpachelki, wałka lub szmatki z późniejszym wcieraniem i zdejmowaniem nadmiaru. Materiał NATURAL-SOLID-OIL jest tak wydajny, że drewno jest efektywnie zabezpieczone już po jednokrotnej aplikacji utwardzonego oleju. Olej naturalny składa się w co najmniej 94 % z surowców odnawialnych i zawiera poniżej 0,5 % rozpuszczalników. Olejowane powierzchnie nadają się do kontaktu z artykułami spożywczymi dowolnego rodzaju.

Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do parkietów i powłok na meblach; do powierzchni drewnianych we wnętrzach, takich jak meble domowe, meble w sypialniach, meble dziecięce oraz boazerie i okładziny sufitowe.Nadaje się do lakierowanie zabawek dziecięcych. Certyfikacja IMO, oznaczająca możliwość lakierowania wnętrz statków

Dane techniczne

Giscode Ö20+
Charakterystyka właściwości uwydatniający
Decopaint Typ LB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.948
Kategoria malowania dekoracyjnego F
LZO EU % 1,04 %
Lepkość (+/- 15 %) 55 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 99 - 99
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 94.7
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 10 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 20 g/m²
Łączna gramatura powłoki 40 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 16 h / 20 °C
Kolejne nałożenie w ciągu 36 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po 16 - 24 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 24 h / 20 °C
Możliwość chodzenia po 16 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża W meblarstwie: stosować na czystym, suchym drewnie, w zależności od rodzaju drewna, sposobu aplikacji i zamierzonego efektu końcowego. W przypadku parkietów: staranny, równomierny i stopniowy szlif surowego drewna prawidłowo ułożonej i przygotowane powierzchni parkietowej.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu.
W meblarstwie: regularne czyszczenie i pielęgnacja Proterra Środeiem czyszczącm GR 1900.
W przypadku parkietów: pierwsza i późniejsza pielęgnacja utrzymująca za pomocą Środka pielęgnacyjnego Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 lub Hesse ANTISLIP-CLEANER PR 93 i Hesse INTENSIV-CLEANER PR 91.

Aby możliwie długo zachować ekskluzywny wygląd olejowanych powierzchni, konieczne jest regularne i terminowe olejowanie uzupełniające.

Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania drewna i szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 47 - 95 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 25 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia W meblarstwie: Materiał nanieść i wetrzeć przy pomocy nasączonej, drobnej włókniny szlifierskiej. Po krótkim czasie działania zebrać cały nadmiar przy pomocy bawełnianej szmatki. Powierzchnia powinna sprawiać wrażenie suchej; w przeciwnym razie należy się liczyć z problemami przesuszenia. W przypadku parkietów: nanieść materiał odpowiednią szpachlą; po krótkim czasie działania równomiernie wcierać materiał przy pomocy polerki jednotarczowej oraz białego, nieściernego pada, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie suchej.
Opcjonalne, dodatkowe lakierowanie:
Powierzchnie, które 2 x zostały obrobione olejem, stosunek składników mieszanki 25 : 1 z OIL-HARDENER HIGH-SOLID OR 5180, można po suszeniu przez noc w temperaturze pokojowej 20 °C i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza bez szlifowania polakierować lakierami Hesse HYDRO (np. PURA-ONE HDE 51-(połysk) lub PURA-NATURA HDE 52-0).
Jeśli olejowana powierzchnia jest starsza niż 16 h / 20 °C, należy ją lekko przeszlifować (nie szlifować wskrośnie!), aby uzyskać dobry rezultat na powierzchni.
Dodatkowe lakierowanie wpływa na odcień oraz na właściwości dotykowe i optyczne powierzchni. Proszę ocenić ten wpływ na podstawie powłoki próbnej.
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 30 g/m².
Wskazówki specjalne NATURAL-SOLID-OIL można stosować jako podkład podkreślający rysunek drewnianego podłoża i izolujący przed działaniem aktywnych składników drewna pod specjalne lakiery HYDRO-PUR.

Parametry suszenia wskrośnego oraz wyższą odporność mechaniczną i chemiczną powłoki można ulepszyć przy zastosowaniu utwardzania w proporcji 100 : 4 z utwardzaczem OR 5180 lub OR 5188. Czas przydatności mieszanki do użycia: 1 godzina w temperaturze pokojowej 20°C. Utwardzacz zawiera izocyjanian. Prosimy o przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznych. Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania. Poprzez samorzutną reakcję materiału z tlenem w powietrzu może dojść do kożuszenia w już otwartych pojemnikach. Przed użyciem należy to sprawdzić. Kożucha nie można wmieszać w materiał – należy go ostrożnie usunąć i zutylizować przed rozpoczęciem obróbki. Zalecamy, aby następnie przecedzić materiał przez sito przed użyciem.

„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”

Do lakierowania wnętrz szaf polecamy materiał Proterra Resit GE 17102 ze względu na łagodny zapach tego materiału. Po odpowiednim wysuszeniu można lakierować, na przykład materiałem GZ 1020-0001, GZ 1022-0045, GZ 1622.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni.

Regał pokojowy, orzech
Szlif surowego drewna: papierem o ziarnistości 320 z późniejszym odpyleniem.
1 x 10 - 20 g/m² Proterra NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 aplikować i równomiernie wcierać za pomocą drobnej włókniny szlifierskiej.
Po krótkim czasie działania zebrać cały nadmiar za pomocą miękkiej bawełnianej szmatki, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie równomiernie suchej.
Suszenie: > 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.
1 x 10 - 20 g/m² Proterra NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 aplikować i równomiernie docierać za pomocą drobnej włókniny szlifierskiej.
Po krótkim czasie działania zebrać nadmiar za pomocą miękkiej bawełnianej szmatki, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie równomiernie suchej.
Suszenie: > 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza. Pełna obciążalność osiągana jest po > 7 d / 20 °C.

Podłoga dębowa, prawidłowo położona.
Szlif surowego drewna: papierem o ziarnistości 150 z późniejszym odpyleniem.
1 x 15 - 20 g/m² Proterra NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 aplikować szpachlą.
Czas działania: 1 h / 20 °C (w zależności od wielkości powierzchni), bez docierania padem.
1 x 15 - 20 g/m² Proterra NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 aplikować szpachlą.
Czas działania: 1 h / 20 °C (w zależności od wielkości powierzchni), docierać polerką jednotarczową z białym padem, aż powierzchnia będzie wyglądać na suchą. Po kolejnych 20 - 30 min / 20 °C ponownie lekko obrobić padem, aż powierzchnia będzie wyglądać jednolicie.
Suszenie: > 16 h / 20 °C przy wystarczającej wymianie powietrza. Po tych czynnościach po parkiecie można ostrożnie chodzić.
Pełna obciążalność osiągana jest po okresie > 7 d / 20 °C.

Zalety tego sposobu pracy: wyraziste podkreślenie podłoża oraz działanie ochronne, kompletna struktura olejowa w ciągu jednego dnia, oszczędność czasu (tylko jeden intensywny i jeden lekki etap docierania padem)

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.