Hesse Lakier NC podkładowy łatwoszlifowalny NG 3800

  • [Możliwość natrysku i polewania]
  • [Dobre właściwości wypełniające]
  • [Możliwość szlifowania do postaci proszku]
  • [Możliwość suszenia wymuszonego]
Bezbarwny podkład do szlifowania Hesse NC NG 3800 bardzo dobrze wypełnia, jest szybkoschnący i szlifowalny do formy proszku. W kombinacji z lakierami twardymi NC ten materiał lakierniczy stanowi sprawdzony jednoskładnikowy podkład nitrocelulozowy o nieskomplikowanej obróbce. Produkt nie zawiera zmiękczacza ftalowego i dlatego nadaje się także do lakierowania zabawek dziecięcych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Produkt NG 3800 stosuje się do lakierowania mebli domowych i podczas wykańczania wnętrz.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.915
LZO EU % 77,260002 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 22
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.1
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 30 min / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 6 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 16 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Stosować do czystego, suchego drewna, w zależności od rodzaju drewna, sposobu nanoszenia i zamierzonego efektu końcowego.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i dokładnym szlifowaniu lakieru, za pomocą odpowiednich lakierów nawierzchniowych Hesse, np.: EH 3303x(połysk), EH 3318x(połysk)-0021, NU 30129
Wydajność na cykl operacyjny 8 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwa jest aplikacja od jednej do trzech warstw w ilości 100 - 120 g/m². Maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej wynosi 300 g/m².
Wskazówki specjalne W razie potrzeby lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczy-
wistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.