Hesse Lakier nawierzchniowy jednokomponentowy EH 37x(połysk)

Jednoskładnikowy lakier nawierzchniowy Hesse EK 37x(połysk) to niezawierający związków aromatycznych lakier nitrocelulozowy, wykazujący dodatkowo odporność na kontakt z PVC. Można go stosować do gruntowania i lakierowania końcowego. Lakier warstwowy jest odporny na kontakt z wodą i alkoholem fermentacyjnym. Produkt nie zawiera zmiękczaczy ftalowych i dlatego nadaje się także do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Możliwość zastosowania w pełnym zakresie wykańczania wnętrz i w pomieszczeniach mieszkalnych.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.907 - 0.915
LZO EU % 78,580002 %
Lepkość (+/- 15 %) 76 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 20 - 23
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.3 - 4.1
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 350 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 30 min / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 6 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 16 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i bezpośrednio po międzywarstwowym szlifowaniu lakieru, materiałem lakierniczym z tej samej serii.
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 11 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwa jest aplikacja od dwóch do trzech warstw w ilości 80 - 150 g/m². Maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej wynosi 350 g/m².W całej strukturze nie wolno łączyć produktu z innymi produktami!
Wskazówki specjalne Odporność w kontakcie z PVC uzyskuje się po 2 - 3 tygodniach.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W razie potrzeby lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczy-
wistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.