Hesse Lakier PURA-TWIN EH 307-x(połysk)

  • łatwe użycie
  • możliwość natrysku i polewania
  • Do wyboru obróbka 1- lub 2-składnikowa
  • możliwość suszenia wymuszonego
Hesse PURA-TWIN EH 30x(połysk) to bezbarwny i wzmocniony karbaminianem etylu materiał lakierniczy. Ten dobrze wypełniający produkt można uniwersalnie stosować i można go użyć metodą natryskową i metodą polewania jako lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego. Dla zwiększonej odporności na kontakt z wodą i PVC można wybrać pomiędzy obróbką 1- lub 2-składnikową. Materiał lakierniczy nie zawiera zmiękczaczy ftalowych i dlatego nadaje się także do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Hesse PURA-TWIN stosuje się wszędzie przy wykańczaniu wnętrz oraz do wykonywania struktur z otwartymi porami mebli z drewna z typowych europejskich drzew liściastych i iglastych.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.894 - 0.905
LZO EU % 71,440002 %
Lepkość (+/- 15 %) 50 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 23 - 26
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.5 - 1
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 350 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 30 min / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 2 h/20°C
Pełne utwardzenie 6 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przed aplikacją podłoże musi być świeżo przeszlifowane, czyste i odtłuszczone. Czyste i suche drewno podstawowy warunek dla prawidłowego lakierowania.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i bezpośrednio po międzywarstwowym szlifowaniu lakieru, materiałem lakierniczym z tej samej serii.
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 11 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwa jest aplikacja od dwóch do trzech warstw w ilości 80 - 150 g/m². Maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej wynosi 350 g/m². Za pomocą następujących typów utwardzaczy Hesse można zwiększyć odporność PURA-TWIN w kontakcie z wodą i PVC: mieszanina w proporcji (objętościowej) 25 : 1 z DR 470 / DR 4070 lub mieszanina w proporcji (objętościowej) 50 : 1 z DR 471 / DR 4071. Czas przydatności do użycia wynosi każdorazowo 5 h / 20 °C. Starsze mieszanki lakieru i utwardzacza już nie wykazują żądanej odporności!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W razie potrzeby lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczy-
wistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.