Hesse Lakier NC nawierzchniowy NU 30129 wysoki połysk

  • elegancki wygląd powierzchni
  • nadaje się do polerowania (w tym także płócienną tarczą polerską)
  • nadaje się do stosowania do zabawek dla dzieci
Lakier nawierzchniowy Hesse NC NU 30129 to bezbarwny lakier nawierzchniowy do stosowania na odpowiednich podkładach Hesse NC. Wysokopołyskowy lakier nitrocelulozowy cechuje się bardzo dobrą rozlewnością i możliwością polerowania w celu uzyskania bardzo eleganckich powierzchni. Produkt nie zawiera zmiękczaczy ftalowych i można go stosować do lakierowania zabawek dziecięcych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Lakier nawierzchniowy Hesse NC można stosować na wysokojakościowych meblach domowych o eleganckich, wymagających powierzchniach.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości nadający się do polerowania
Forma dostawy płynny
LZO EU % 77,900002 %
Lepkość (+/- 15 %) 28 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 30 min / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 16 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przed aplikacją podłoże musi być świeżo przeszlifowane, czyste i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 400 - 600
Obróbka końcowa W celu renowacji po wystarczającym wysuszeniu i dokładnym międzywarstwowym szlifowaniu lakieru bezpośrednio tym samym materiałem.
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Aplikacja w postaci jednej warstwy w ilości 100 - 150 g/m² na odpowiednich podkładach Hesse. Maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej wynosi 150 g/m².
Wskazówki specjalne Produkt NU 30129 można polerować zwyczajnie / wielowarstwową płócienną tarczą polerską. W tym celu należy przestrzegać naszej dodatkowej informacji technicznej „Polerowanie”. Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego jest możliwe przy zastosowaniu np.: NG 3880, NG 3808.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W razie potrzeby lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczy-
wistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.