Hesse Lakier NC warstwowy EH 3339x(połysk)

  • szybkoschnący
  • uniwersalne zastosowanie
  • nadaje się do stosowania do zabawek dla dzieci
Lakier warstwowy Hesse NC EH 3339x(połysk) to bezbarwny lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego. Uniwersalny lakier nitrocelulozowy jest odporny na zadrapania i ścieranie oraz zapewnia nieskomplikowaną i szybką obróbkę. EH 3339x(połysk) nie zawiera zmiękczacza ftalowego i można go stosować do lakierowania zabawek dziecięcych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Lakier warstwowy Hesse NC EH 3339x(połysk) można stosować do mebli domowych i przy wykończeniu wnętrz.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 79,589996 %
Lepkość (+/- 15 %) 34 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 350 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 30 min / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 6 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 16 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i bezpośrednio po międzywarstwowym szlifowaniu lakieru, materiałem lakierniczym z tej samej serii.
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwa jest aplikacja od dwóch do trzech warstw w ilości 80 - 150 g/m². Maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej wynosi 350 g/m².
Wskazówki specjalne Do powierzchni odpornych na kontakt z PVC należy stosować Lakier warstwowy NC Etanol EH 3311x(połysk) lub lakiery warstwowe Hesse PUR.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W razie potrzeby lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczy-
wistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.