Hesse Lakier NC etanolowy warstwowy EH 3111x(połysk)

Jednoskładnikowy lakier warstwowy Hesse NC Etanol EH 3111x(połysk) o bardzo łagodnym zapachu nie zawiera związków aromatycznych i jest odporny w kontakcie z PVC. Lakier warstwowy nadaje się do gruntowania i lakierowania końcowego przy znacznie mniejszym obciążeniu zapachem powodowanym przez rozpuszczalniki na bazie alkoholu. Produkt nie zawiera zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci. Lakier spełnia wymagania w zakresie certyfikacji „Kontrola braku szkodliwych substancji LGA”.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Lakier warstwowy Hesse NC Etanol stosuje się w pełnym zakresie wykańczania wnętrz; idealnie nadaje się do lakierowania zabawek dziecięcych i wnętrz szaf.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.9 - 0.918
LZO EU % 78,730003 %
Lepkość (+/- 15 %) 31 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 18 - 23
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.1 - 4.5
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 350 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 20 min / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 6 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 24 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i pośrednim szlifowaniu lakieru tym samym materiałem.
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 11 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwa jest aplikacja od dwóch do trzech warstw w ilości 80 - 150 g/m² na odpowiednich podłożach. Maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej wynosi 350 g/m². Produktu w strukturze powłok nie wolno łączyć z innymi produktami!
Wskazówki specjalne Odporność w kontakcie z PVC uzyskuje się po 2 - 3 tygodniach.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W razie potrzeby lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczy-
wistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.