Hesse Lakier podkładowy UNA-PUR DG 534

  • odporny na działanie światła
  • uniwersalne zastosowanie
  • Możliwa aplikacja natryskowa lub polewanie
  • szybkoschnący
  • dobra szlifowalność
  • Odporny na nadtlenki
Hesse UNA-PUR DG 534 to szybkoschnący i dobrze szlifowalny maszynowo dwuskładnikowy podkład PUR na bazie żywicy akrylowej. Odporny na światło materiał lakierowy można stosować na wybielonych powierzchniach drewnianych metodą natryskową i dodatkowo za pomocą polewania.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Podkład PUR można stosować w pełnym zakresie wykończenia wnętrz, w tym także do lakierowania mebli kuchennych i łazienkowych przy użyciu odpowiednich lakierów końcowych, na różnych gatunkach drewna, dla uzyskania struktur lakierowych o otwartych i półzamkniętych porach. Jednocześnie ten uniwersalny produkt po rozcieńczeniu można także stosować do izolowania obrzeży płyt MDF.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 76,970001 %
Lepkość (+/- 15 %) 28 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 470
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 20 PUR Utwardzacz DR 470

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 11 h / 20 °C
Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Możliwość lakierowania po wystarczającym wyschnięciu odpowiednimi, odpornymi na działanie światła lakierami poliuretanowymi warstwowymi, nawierzchniowymi i brylantowymi firmy Hesse. ( np. DE 55x(połysk), DE 56x(połysk), DU 59x(połysk), DU 45229)
Uwagi o szlifowaniu W przypadku lakierowania końcowego o wysokim połysku zaleca się szlifowanie lakieru papierem o ziarnistości 400 - 600.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwość suszenia wymuszonego w temperaturze do 50 °C.
Wskazówki specjalne W razie użycia jako izolacja krawędzi płyt MDF pod systemami lakierów barwnych, mieszaninę obrabiać z dodatkiem 20 - 30 % rozcieńczalnika DV 494. Po wystarczającym wysuszeniu i przepisowym oszlifowaniu można lakierować np. za pomocą Serii DE 55x(połysk), DE 56x(połysk) lub dla powierzchni wyjątkowo odpornych na zadrapania - Lakierem Hesse PUR Diamantsiegel DU 59x(połysk).
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym! Na podłożach z płyty MDF: Grube płyty, które zostały wyprodukowane przez sklejenie kilku cienkich płyt, są z powodu zróżnicowanych naprężeń szczególnie podatne na pęknięcia krawędzi. Lepiej jest wybrać jednorodną płytę MDF o pasującej grubości. Płyty klejone w każdym razie zeszlifować na krawędziach na płasko i wstępnie zaizolować bezbarwnie. Woda, która wskutek zaklejania dostała się do środka, musi wyparować przed lakierowaniem.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.