Hesse PUR podkład DG 4716-0001

  • Odporność na światło i ochrona przed jego działaniem na najwyższym poziomie
  • Wysoka zawartość cząstek stałych oznacza nakład pracy niższy o 30 %
  • Odporność na nadtlenki umożliwia lakierowanie wybielanych gatunków drewna
DG 4716-0001 to odporny na światło podkład. Dobrze wypełniający produkt jest dodatkowo recepturowany z użyciem wysokiej jakości środków chroniących przed działaniem światła (właściwości typu sunblocker) i dlatego idealnie nadaje się jako grunt wypełniający do aplikacji na jasnych gatunkach drewna w kombinacji z dopasowanymi lakierami warstwowymi i nawierzchniowymi Hesse o stopniu połysku od głębokiego matu do połysku. Możliwe jest także zastosowanie na wybielanym drewnie. Produkt po utwardzeniu Utwardzaczem DR 4071 spełnia wymagania dyrektywy Decopaint. W razie użycia Utwardzacza PUR DR 4070 w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 2 : 1 spełnione są wymagania świadectwa badania zgodnie z IMO.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DG 4716-0001 można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.991
LZO EU % 45,669998 %
Lepkość (+/- 15 %) 29 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 54
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 23.7
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 180 g/m²
Łączna gramatura powłoki 500 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 48 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 1,5 - 2 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 3 h / 20 °C
Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 400
Obróbka końcowa Wieloma lakierami Hesse NC, PUR i HYDRO.
Możliwość polakierowania po wystarczającym wyschnięciu i odpowiednim szlifowaniu np. materiałem Hesse UNA-PUR DE 4259x(połysk) lub Hesse MEGA-PUR DE 4503x(połysk).
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne „Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 100 g/m².
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Kredens z naturalnego klonu, jedwabisty mat o zamkniętych porach
Podkład: 1 x 130 - 180 g/m² Hesse Podkład PUR DG 4716-0001, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070.
W przypadku pierwszej warstwy gruntującej dodać 10 - 20 % Rozcieńczalnika PUR DV 4900 do lakieru podstawowego (na wybielanych lub drobnoporowych gatunkach drewna użyć DV 4955).
Suszenie: > 4 h / 20 °C, lepiej przez noc
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem 280 - 320 (odpylanie)
Podkład: 2 - 3 x 130 - 180 g/m² Hesse Podkład PUR DG 4716-0001, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, każdorazowo z suszeniem pośrednim przez 20 - 30 min / 20 °C, według potrzeb dodać Rozcieńczalnik DV 4900 (na wybielanych lub drobnoporowych gatunkach drewna użyć DV 4955)
Suszenie: > 16 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem 320 - 400 (odpylenie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 150 g/m² Hesse Lakier warstwowy PUR DE 45034, stosunek składników mieszanki 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, według potrzeb dodać Rozcieńczalnik DV 4900
Możliwość pakowania: po przynajmniej 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.