Hesse Lakier PUR podkładowy DG 4768-0004

  • z certyfikatem IMO
  • tiksotropowy
  • bardzo dobrze wypełniający
  • dobra szlifowalność
  • także do mebli kuchennych i łazienkowych
Hesse PUR DG 4768-0004 to dwuskładnikowy podkład PUR na bazie żywicy poliestrowej. Materiał lakierniczy jest dobrze szlifowalny, bardzo elastyczny i ma bardzo dobre właściwości wypełniające. Dodatkowo spełnia kryteria świadectwa badania w ramach certyfikatu badania typu WE (trudnopalne powłoki do statków morskich) wg IMO.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Podkład Hesse PUR nadaje się szczególnie do struktur lakierowych z zamkniętymi porami pod lakierami warstwowymi i nawierzchniowymi Hesse PUR. Mocno wypełniający podkład można stosować w wysokojakościowym wykończeniu wnętrz statków, a także do wykończenia wnętrz obiektów i zabudowy sklepowej.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.968 - 0.968
LZO EU % 60,470001 %
Lepkość (+/- 15 %) 36 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 40 - 40
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 12
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 200 g/m²
Łączna gramatura powłoki 2400 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 4035-0001
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 50 PUR Utwardzacz DR 4035-0001

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 2 - 3 h / 20 °C
Suszenie 6 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i dokładnym szlifowaniu za pomocą odpowiednich lakierów nawierzchniowych Hesse. (np. DU 4812x(połysk), DU 4401x-0001, DE 4259x(połysk))
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne Do polepszenia stabilności i przyczepności na krytycznych gatunkach drewna, jak drewna egzotyczne i wiśnia, zalecamy gruntowanie wstępne Podkładem izolującym Hesse PUR DG 4720-0001. W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 150 g/m². Po wystarczającym wyschnięciu i odpowiednim szlifowaniu podkład można pokryć Lakierem np. DU 4812x(połysk), DU 4401x(połysk)-0001, DE 4259x(połysk). „Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.