Hesse Lakier podkładowy PUR izolujący DG 4720-0001

  • Działanie izolujące w przypadku czynnych składników drewna i gatunków zawierających żywice
  • Działanie izolujące pod lakierami HYDRO firmy Hesse
  • Bardzo stabilny podkład w pełnej strukturze z wysokim połyskiem
  • Wyjątkowo przezroczysty
DG 4720-0001 to przezroczysty podkład, który charakteryzuje się niską lepkością i krótkim czasem schnięcia. Materiał lakierniczy wyróżnia się dobrym działaniem izolującym do stosowania na drewnach bogatych w żywicę i substancje czynne. Najlepiej nadaje się do gruntowania drewna zabejcowanego na ciemny kolor. Dodatkowo DG 4720-001 nadaje się do wzmocnienia drewna miękkiego (poprawa twardości ryskowej). Oprócz tego, stosując DG 4720-0001 w kombinacji z przezroczystymi podkładami o wysokiej zawartości składników nielotnych pod lakierami wysokopołyskowymi następuje redukcja tendencji do zmiany objętości.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DG 4720-0001 można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.901
LZO EU % 88,43 %
Lepkość (+/- 15 %) 28 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 12
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 400 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 4040
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 57 PUR Utwardzacz DR 4040

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 30 - 60 min / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 1 h / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i międzywarstwowym szlifowaniu lakieru prawie wszystkimi lakierami firmy Hesse PUR.
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 11 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przebieg prac, jak również liczbę warstw niezbędną do uzyskania działania izolacyjnego należy określić poprzez lakierowanie próbne na oryginalnym drewnie. Wcześniejsze wymycie drewna Mydłem do drewna Hesse BZ 850 lub Rozcieńczalnikiem Hesse DV 4900 może skrócić nakład pracy. Prosimy przy tym mieć na uwadze możliwe zmiany barwy i ekspresyjności drewna! W razie obróbki na gatunkach drewna bogatych w substancje czynne należy przestrzegać czasu suszenia 16 h / 20 °C! Uzupełniająco w przypadku gatunków drewna bogatych w substancje czynne i żywice lub w także w przypadku egzotycznych gatunków drewna można zastosować DG 4720-0001 jako podkład izolujący do przezroczystych i barwnych lakierów HYDRO. Należy przy tym pamiętać, aby materiału DG 4720-0001 po suszeniu i koniecznym szlifowaniu międzywarstwowym nie przeszlifować aż do surowego drewna. Proszę także uwzględnić dodatkowo Informację techniczną określonego produktu HYDRO. W razie potrzeby wykonać lakierowanie próbne na oryginalnym drewnie.
Wskazówki specjalne Produkt nie nadaje się do stosowania na wybielanych powierzchniach i do lakierowania na wenge. W razie stosowania jako izolacja krawędzi płyt MDF pod barwne systemy lakierowe mieszaninę lakier/utwardzacz obrabiać z Rozcieńczalnikiem DV 494 lub DV 4994 w ilości 20 - 30 %. Dalsze powlekanie zawsze w tym samym dniu, po wcześniejszym przeszlifowaniu papierem 320 - 400. W przypadku stosowania jako trudnopalne powłoki dla statków morskich, odpowiednio do regulacji SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 oraz II-2/6, aktualne wydanie, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można stosować w kombinacji wyłącznie z odpowiednimi, dopuszczonymi produktami. Maksymalna całkowita ilość warstwy niewyschniętej przy zastosowaniu jako trudno zapalne powłoki dla statków żeglugi morskiej wynosi 200 g/m².
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wyposażenie wnętrza statku, mahoń bejcowany, wysoki połysk
Szlif surowego drewna: papierem 150 - 180 (odpylanie)
Bejcowanie z rozprowadzaniem: BE 15-20400
Suszenie: 2 - 3 h / 20 °C
Podkład: 2 x 100 - 120 g/m² (suszenie pośrednie: każdorazowo 20 - 30 min / 20 °C) Podkład izolujący Hesse PUR DG 4720-0001, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4040, dodawanie rozcieńczalnika DV 4994 w ilości 5 - 10 %
Suszenie: minimum 2 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem 320 - 400 (odpylenie)
Podkład: 1 x 140 - 200 g/m² Hesse PUR OPTI-BASE DG 4763, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 10 z Utwardzaczem PUR DR 4037, rozcieńczyć według potrzeb, dodając DV 4935
Suszenie: 16 h / 20 °C
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: 2 x 140 g/m² (suszenie pośrednie każdorazowo przez 45 - 60 min / 20 °C) Hesse PUR OPTI-BASE DG 4763, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 10 z Utwardzaczem PUR DR 4037, rozcieńczyć według potrzeby za pomocą DV 4935
Suszenie: minimum 16 h / 20 °C
Im bardziej porowate drewno, tym więcej warstw podkładu należy nałożyć. Gotowa warstwa podkładu powinna wydawać się całkiem płaska jeszcze przed ostatnim szlifowaniem! Suszenie ostatniej warstwy podkładu: przynajmniej 24 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: coraz delikatniej, papierem o ziarnistości 400 - 600 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 2 x 100 - 120 g/m² (suszenie pośrednie każdorazowo przez 20 - 30 min / 20 °C) Lakier Hesse nawierzchniowy PUR Brillant DU 45229, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem DR 4005, dodanie Rozcieńczalnika Hesse DV 4935 w ilości 10 - 20 %
Możliwość polerowania na wysoki połysk: po suszeniu przez minimum 24 h / 20 °C
Możliwość pakowania: po 3 d / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.