Hesse Lakier PUR podkładowy DG 4708-0017

  • wyjątkowo tiksotropowy
  • wyjątkowo dobrze wypełniający
  • dobra szlifowalność za pomocą przemysłowych automatów szlifierskich
Hesse PUR DG 4708-0017 to dwuskładnikowy podkład PUR na bazie żywicy poliestrowej. Ten silnie wypełniający produkt jest ustawiony bardzo tiksotropowo. Podkład wyróżnia się bardzo dobrą szlifowalnością do postaci proszku.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Podkład PUR można stosować w pełnym zakresie wykończenia wnętrz, w tym także w kuchni i do lakierowania w łazienkach dla powłok lakierowych wypełniających i o zamkniętych porach, z odpowiednim lakierowaniem końcowym.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości tiksotropowy
Forma dostawy płynny
LZO EU % 52,52 %
Lepkość (+/- 15 %) 48 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 4035-0007
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 49 PUR Utwardzacz DR 4035-0007

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 1 - 1,5 h / 20 °C
Suszenie 90 min / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 4 h / 20°C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne Produkt nie nadaje się do stosowania na wybielanych powierzchniach! W przypadku nanoszenia wielu warstw albo warstw o znacznej grubości, na ciemnych drewnach lub bejcach mogą wystąpić poszarzenia. Do takich celów polecamy produkt DG 4708-0003. Tego materiału nie należy stosować na jasnym lub pokrytym niedrewnopodobną bejcą drewnie!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.