Hesse Lakier PUR podkładowy DG 4760

  • wyjątkowo przeźroczysty
  • wysoko elastyczny
  • wyjątkowo dobrze wypełniający
  • znakomita stabilność pod wysoki połysk
  • z certyfikatem IMO
Hesse PUR DG 4760 to wyjątkowo przezroczysty, dwuskładnikowy podkład PUR na bazie żywicy poliestrowej. Materiał lakierowy jest dobrze szlifowalny, bardzo elastyczny i bardzo dobrze wypełniający. Produkt nadaje się w szczególności do struktur lakierowych o zamkniętych porach i oferuje doskonałą stabilność pod wysokim połyskiem. Dodatkowo spełnia kryteria świadectwa badania w ramach certyfikacji badania typu WE (trudnopalne powłoki do statków morskich) wg IMO.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Podkład Hesse PUR DG 4760 nadaje się szczególnie do powłok lakierowych z zamkniętymi porami pod wysokopołyskowymi lakierami Hesse PUR. Podkład można stosować w wysokojakościowym wykończeniu wnętrz statków, a także do wykończenia wnętrz obiektów i zabudowy sklepowej.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości wysokoelastyczny
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.969
LZO EU % 61,07 %
Lepkość (+/- 15 %) 44 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 40
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 12
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 200 g/m²
Łączna gramatura powłoki 2400 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 3 PUR Utwardzacz DR 4038
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 305 PUR Utwardzacz DR 4038

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 30 - 60 min / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 90 min / 20 °C
Suszenie 6 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Stosować do czystego, suchego drewna, w zależności od rodzaju drewna, sposobu nanoszenia i zamierzonego efektu końcowego.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i starannym oszlifowaniu lakieru, lakierami o wysokim połysku Hesse DU 449 / DU 44099.
Uwagi o szlifowaniu W przypadku lakierowania końcowego o wysokim połysku zaleca się szlifowanie lakieru papierem o ziarnistości 400 - 600.
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia W razie wysokich temperatur zalecamy ustawienie lepkości roboczej za pomocą rozcieńczalnika DV 4981! Z uwagi na czas przydatności do użycia wynoszący maksymalnie 60 min / 20 °C, zaleca się obróbkę za pomocą 2-składnikowych urządzeń natryskowych
Wskazówki specjalne Do polepszenia stabilności i przyczepności na krytycznych gatunkach drewna, jak drewna egzotyczne i wiśnia, zalecamy gruntowanie wstępne poliuretanowym podkładem izolującym Hesse PUR Isoliergrund DG 572-1 / DG 4720-0001. Produkt ten nie nadaje się do stosowania na wybielonych powierzchniach! W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 140 g/m².
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”

Wykończenie wnętrz, orzech naturalny, wysoki połysk
Izolacja: 2 x z suszeniem pośrednim (20 - 30 min / 20 °C temperatury pokojowej) Podkład izolujący PUR Hesse DG 4720-0001, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4040; dodatek Rozcieńczalnika DV 4994 w ilości 5 - 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: 2 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: według potrzeb 2 - 3 x z suszeniem pośrednim (10 - 30 min / 20 °C temperatury pokojowej) 100 - 250 g/m² Podkład Hesse PUR DG 4760, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 3 z Utwardzaczem PUR DR 4038; dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 lub DV 4981 w ilości 20 - 30 % (w razie wysokich temperatur i dużych powierzchni) w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: co najmniej 16 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: według potrzeb 2 - 3 x z krótkim suszeniem pośrednim (10 - 30 min / 20 °C temperatury pokojowej) 100 - 250 g/m² Podkład Hesse PUR DG 4760, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 3 z Utwardzaczem PUR DR 4038; dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 lub DV 4981 w ilości 20 - 30 % (w razie wysokich temperatur i dużych powierzchni) w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: co najmniej 16 h / 20 °C
W razie potrzeby można zagruntować jeszcze raz. Szlifowanie lakieru wykonać po wystarczającym suszeniu na ostatniej warstwie podkładu w zależności od gatunku drewna i odcienia, papierem o ziarnistości 400 - 800 (odpylanie).
Lakierowanie końcowe: 2 x z jednym suszeniem pośrednim (20 - 30 min / 20 °C temperatury pokojowej) Lakier nawierzchniowy PUR Brillant Hesse DU 44099, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4080; dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 w ilości 20 - 30 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Pyłosuchość: po 10 - 20 min / 20 °C
Możliwość pakowania/polerowania: po minimum 3 d / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.