Hesse PUR podkład DG 4732

  • doskonale nadaje się do przemysłowej aplikacji natryskowej (automat natryskowy)
  • bardzo szybko schnący
  • fmożliwość suszenia wymuszonego
  • dobra szlifowalność za pomocą przemysłowych automatów szlifierskich
Hesse PUR DG 4732 to bardzo szybko schnący dwuskładnikowy podkład PUR na bazie żywicy akrylowej, o dobrej szlifowalności. Znakomicie nadaje się do przemysłowej aplikacji natryskowej (automat natryskowy).
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DG 4732 idealnie nadaje się do powłok lakierniczych z otwartymi i półzamkniętymi porami na różnych rodzajach drewna. Produkt można stosować na meblach domowych oraz przy wykończeniu wnętrz, a także wnętrz statków.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.924
LZO EU % 77,029999 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 23
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.5
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 240 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 11 PUR Utwardzacz DR 4071

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i międzywarstwowym szlifowaniu lakieru prawie wszystkimi lakierami firmy Hesse PUR. (np. serie DE 4259x(połysk), DE 4503x(połysk) i DE 4294x(połysk))
Wydajność na cykl operacyjny 8 - 12 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwość suszenia wymuszonego w temperaturze do 50 °C.
Wskazówki specjalne DG 4732 z uwagi na swoją niską lepkość nadaje się do polewania tylko w ograniczonym zakresie.
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 150 g/m².

„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.