Hesse Lakier PUR podkładowy DG 4717-0004

  • Dobrze wypełniający 
  • Odporny na działanie światła
  • Nie zawiera związków aromatycznych
Dwuskładnikowy podkład PUR na bazie żywicy akrylowej, szczególnie dobrze wypełniający, przezroczysty, niezawierający związków aromatycznych, odporny na światło. Produkt może być stosowany na drewnie wybielanym. Ponadto nie zawiera zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wyposażenia wnętrz oraz kuchni i łazienek, przy użyciu odpowiedniego lakierowania końcowego, w celu uzyskania wypełniających struktur lakierowych na najróżniejszych gatunkach drewna. Podkład PUR na bazie żywicy akrylowej może być stosowany po rozcieńczeniu także do izolowania krawędzi płyt MDF.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.954
LZO EU % 61,869999 %
Lepkość (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 38
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 600 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4077
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 20 PUR Utwardzacz DR 4077

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 1,5 - 2 h / 20 °C
Suszenie 6 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Możliwość lakierowania po wystarczającym wyschnięciu odpowiednimi, odpornymi na działanie światła lakierami poliuretanowymi warstwowymi, nawierzchniowymi i brylantowymi firmy Hesse.
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne
Do zastosowania jako izolacja krawędzi płyt MDF pod barwne systemy lakierów użyć mieszaniny lakier/utwardzacz z rozpuszczalnikiem w ilości 20 - 30 %. Zawsze w tym samym dniu po wcześniejszym szlifowaniu papierem 320 nanieść kolejną warstwę. Po wystarczającym wyschnięciu oraz odpowiednim szlifowaniu można Podkład Hesse PUR DG 4717-0004 polakierować, np. Lakierami warstwowymi Hesse PUR DE 4259x(połysk) lub DE 4503x(połysk).
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.