Hesse Lakier PUR podkładowy DG 4715

  • odporny na działanie światła
  • uniwersalne zastosowanie
  • Możliwa aplikacja natryskowa lub polewanie
  • szybkoschnący
  • dobra szlifowalność
  • Odporny na nadtlenki
Hesse PUR DG 4715 to szybkoschnący i dobrze szlifowalny maszynowo dwuskładnikowy podkład PUR na bazie żywicy akrylowej. Odporny na światło materiał lakierowy można aplikować metodą natryskową i dodatkowo za pomocą polewania.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Podkład PUR DG 4715 można stosować w pełnym zakresie wykończenia wnętrz, w tym także do mebli kuchennych i łazienkowych i do lakierowania za pomocą odpowiednich lakierów końcowych, na różnych gatunkach drewna, dla uzyskania struktur lakierowych o otwartych i półzamkniętych porach.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.946
LZO EU % 76,970001 %
Lepkość (+/- 15 %) 28 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 23
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 2.4
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 140 g/m²
Łączna gramatura powłoki 280 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4074
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4074

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i dokładnym szlifowaniu za pomocą odpowiednich lakierów nawierzchniowych Hesse. (DE 4259x(połysk), DE 4503x(połysk), DU 4294x(połysk))
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwość suszenia wymuszonego w temperaturze do 50 °C.
Wskazówki specjalne Po wystarczającym suszeniu i prawidłowym oszlifowaniu podkład można polakierować np. Serią DE 5259x(połysk), DE 4503x(połysk) lub dla szczególnie odpornych na zarysowania powierzchni Lakierem uszczelniającym Hesse PUR diamentowym DU 4294x(połysk). Utwardzenie w mieszaninie w proporcji (objętościowej) 5 : 1 z DR 4074 umożliwia zastosowanie na wybielonych powierzchniach.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.