Hesse Lakier meblowy podkładowy PUR DG 4726-0008

  • z ochroną przed działaniem światła
  • szybkoschnący
  • znakomite szlifowanie
  • uniwersalny w zastosowaniu do wykańczania wnętrz
Podkład do mebli Hesse PUR to dwuskładnikowy, szybkoschnący materiał alkidowy PUR. Produkt doskonale nadaje się do szlifowania maszynowego oraz do aplikacji natryskowej i polewania.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DG 4726-0008 można uniwersalnie stosować przy wykańczaniu wnętrz mieszkalnych, pod lakierami warstwowymi i nawierzchniowymi Hesse PUR, do struktur lakierowych z otwartymi porami. {Reference (Object) not found: tb4996505973384}

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 77,220001 %
Lepkość (+/- 15 %) 40 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 130 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i dokładnym szlifowaniu za pomocą odpowiednich lakierów nawierzchniowych Hesse. (np. za pomocą serii DE 4259x(połysk), DE 4503x(połysk), DE 4232x-0003, DE 4215x-0002)
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwa aplikacja od jednej do trzech warstw, w ilości 100 - 130 g/m² na odpowiednim podłożu. Maksymalna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 300 g/m². Możliwość suszenia wymuszonego w temperaturze do 50 °C.
Wskazówki specjalne Utwardzenie w mieszaninie o proporcji (objętościowej) 5 : 1 z DR 4070 umożliwia zastosowanie na wybielonych powierzchniach.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.