Hesse UNA-PUR DE 55x(połysk)

  • Uniwersalny w zastosowaniu
  • Łatwe użycie
  • Odporny na światło, możliwość stosowania na drewnie wybielanym, bardzo dobra przyczepność
UNA-PUR to odporny na światło i przezroczysty lakier warstwowy. Dzięki różnym możliwościom aplikacji i prostej obróbce UNA-PUR znakomicie sprawdza się jako lakier warstwowy na wszystkich popularnych gatunkach drewna i jednocześnie jako doskonały lakier nawierzchniowy na lakierach barwnych Hesse PUR. Dzięki bardzo dobrej przyczepności UNA-PUR można także stosować na wybielanym drewnie o stopniu połysku od głębokiego matu do połysku.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

UNA-PUR można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków. Jednocześnie w zależności od zastosowania materiał UNA-PUR można używać w różnych wariantach utwardzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Wskazówki dotyczące sposobu użycia” w niniejszej Informacji technicznej.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.92 - 0.927
LZO EU % 74,629997 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 23 - 25
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.2 - 0.5
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 3 d / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża

Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody aplikacji.

Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 400
Obróbka końcowa

Po wyschnięciu i szlifowaniu lakieru, materiałem lakierniczym tej samej serii.

Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Do lakierowania na nośnikach o krytycznym znaczeniu lub do optymalizacji odporności chemicznej i mechanicznej zaleca się utwardzenie mieszaniny lakieru z utwardzaczem w proporcji (objętościowej) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 lub 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071. Utwardzenie mieszaniny lakieru z utwardzaczem w proporcji (objętościowej) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, po wcześniejszym zmieszaniu 5 % Dodatku do lakieru na szkło EL 460-0025 z komponentem lakierowym, umożliwia dodatkowo bezpośrednie lakierowanie na szkle. Konieczne jest wcześniejsze prawidłowe czyszczenie lakierowanej powierzchni szkła za pomocą Rozcieńczalnika czyszczącego ZD 101.
Wskazówki specjalne Podane proporcje mieszaniny odnoszą się do utwardzania objętościowego; wyjątki od tej zasady są specjalnie zaznaczone.
W przypadku stosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie stosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 150 g/m².
Głęboko matowego ustawienia lakieru UNA-PUR nie stosuje się jako lakieru warstwowego, lecz jako pojedynczą powłokę nawierzchniową! Lakier warstwowy UNA-PUR idealnie nadaje się do polakierowania Hesse UNA-COLOR i zapewnia wspaniałą odporność w kontakcie z metalami szlachetnymi.
Za pomocą UNA-COLOR DB 45245-(barwa) możliwa jest zmiana odcienia UNA-PUR. Gruntowanie wstępne jest możliwe w zależności od wymagań wobec powierzchni oraz od materiału nośnego, np. przy zastosowaniu podkładów Hesse DG 434, DG 417, DG 468-1 i DG 4763.
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia

Lakiery PUR nie powinny być stosowane ani suszone przy temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C i wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Malowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wyposażenie apteki, palisander naturalny, jedwabisty połysk z otwartymi porami
Szlif drewna: papierem o ziarnistości 150 - 180 (odpylenie)
Podkład: 1 x 100 - 150 g/m² / 20 °C temperatury pokojowej UNA-PUR DE 557, stosunek mieszania (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
Suszenie pośrednie: 2 h / 20 °C Szlifowanie międzywarstwowe: papierem o ziarnistości 280 - 320 (odpylenie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 150 g/m² / 20 °C temperatury pokojowej UNA-PUR DE 557, stosunek mieszania (objętościowy)
10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070.
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.