Hesse Lakier RAPIDO-PUR DE 423-x(połysk)

  • szybkoschnący
  • idealny do struktur lakieru z otwartymi porami
Dwuskładnikowy lakier PUR na bazie żywicy akrylowej, bezbarwny i szybkoschnący. Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego. Szczególnie nadaje się do struktur z otwartymi porami. Produkt nie zawiera zmiękczacza ftalowego i może być używany do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz oraz do powlekania mebli.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.918 - 0.933
LZO EU % 79,440002 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 18 - 21
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 160 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 474-1
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 474-1

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 45 min / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża

Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody aplikacji.

Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 240 - 320
Obróbka końcowa

Po wyschnięciu i szlifowaniu lakieru, materiałem lakierniczym tej samej serii.

Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne Do silnie obciążonych powierzchni prosimy stosować Lakier Hesse UNA PUR DE 55x(połysk). Tępo matową odmianę produktu RAPIDO-PUR DE 423-0 stosować nie jako lakier warstwowy, lecz jako 1-krotne pokrycie! Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego jest możliwe przy zastosowaniu np. DG 572-1, DG 534 i DG 417. Mieszanina w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 474-1 podwyższa odporność na ścieranie i umożliwia zastosowanie także na wybielonych powierzchniach. Całkowita grubość powłoki wynosi wtedy maksymalnie 400 g/m².
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia

Lakiery PUR nie powinny być stosowane ani suszone przy temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C i wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Malowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Meblościanka, w buku naturalnym, jedwabisty mat
Szlifowanie drewna: papierem 120 - 180 (odpylanie)
Podkład: 1 x 100 - 150 g/m² Lakier Hesse RAPIDO-PUR DE 423-4, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 474-1
Suszenie pośrednie: 1 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem 280 - 320 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 150 g/m² Lakier Hesse RAPIDO-PUR DE 423-4, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 474-1
Suszenie: przynajmniej 6 h / 20 °C
Możliwość pakowania: po suszeniu przez minimum 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.