Hesse Lakier PUR SUN-CAPE DE 54x(połysk)

  • o składzie z bardzo skutecznymi środkami chroniącymi przed działaniem światła
  • Może być stosowany na drewnie wybielanym
  • Nadaje się do stosowania do zabawek dla dzieci
Dwuskładnikowy lakier PUR na bazie żywicy akrylowej, odporny na światło, dobrze wypełniający, nadający się do szlifowania maszynowego, o składzie zawierającym bardzo skuteczne środki ochrony przed działaniem światła. Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego, o dobrej przyczepności do pionowych powierzchni. Produkt może być stosowany na drewnie wybielanym. Ponadto nie zawiera zmiękczacza ftalowego. Dzięki temu Lakier Hesse PUR Sun-Blocker DE 54x(połysk) nadaje się do zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz o najwyższych wymaganiach odnośnie odporności na światło i eleganckiego wyglądu powierzchni.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.908
LZO EU % 76,25 %
Lepkość (+/- 15 %) 28 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 23 - 24
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 470
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 470

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 16 h / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po wyschnięciu i szlifowaniu materiałem lakierniczym tej samej serii.
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przy lakierowaniu krytycznych podłoży zaleca się stosowanie mieszaniny lakier/utwardzacz w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 470.
Wskazówki specjalne Tępo matowa odmiana produktu Hesse PUR SUN-CAPE DE 540 nie powinna być używana jako lakier warstwowy, lecz tylko jako 1-krotne pokrycie! Produkt nadaje się do lakierowania wykończającego lakieru Hesse UNA-COLOR, co pozwala na uzyskanie znakomitej odporności na zarysowanie biżuterią. Gruntowanie wstępne, w zależności od wymagań wierzchniej powłoki oraz materiału nośnego, jest możliwe za pomocą np. Podkładu SUN-CAPE DG 416, Podkładu Hesse MEGA-PUR DG 417 lub Hesse NOVA-PUR DG 434.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być stosowane ani suszone przy temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C i wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Witryna w klonie naturalnym, jedwabisty mat
Szlif drewna: papierem 150 - 180 (odpylenie)
Podkład: 1 x 100 - 150 g/m² Lakier Hesse PUR SUN-CAPE DE 544, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 470
Suszenie pośrednie: przynajmniej 2 h / 20 °C,
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem 280 - 320 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 150 g/m² Lakier Hesse PUR SUN-CAPE DE 544, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 470
Możliwość pakowania: po okresie suszenia wynoszącym przynajmniej 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.