Hesse Lakier akrylowy PUR Brillantlack DU 429

  • bardzo szybko schnący
  • nadaje się do polerowania zwykłego i płócienną tarczą polerską już po upływie 24 h / 20°C
  • Wyśmienita odporność na zarysowania
Brylantowy lakier akrylowy Hesse PUR DU 429 to bezbarwny, dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy PUR na bazie żywicy akrylowej. Wysokopołyskowy lakier stosuje się jako lakier końcowy do powierzchni o wysokim połysku, bezbarwnych i z zamkniętymi porami. Po suszeniu produkt można polerować zwyczajnie i wielowarstwową płócienną tarczą polerską.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Lakier akrylowy PUR Brillantlack można stosować w pełnym zakresie wykończenia wnętrz, w tym w kuchni i do lakierowania w łazience na bezbarwnych podkładach Hesse PUR.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.962
LZO EU % 65,150002 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 35
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 484
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 56 PUR Utwardzacz DR 484

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 1h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 90 min / 20 °C
Suszenie 24 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 24 h/20°C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przed aplikacją podłoże musi być świeżo przeszlifowane, czyste i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 400 - 800
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 600 - 800
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i pośrednim szlifowaniu lakieru tym samym materiałem. Szczegółowe informacje w ogólnej informacji technicznej „Polerowanie zwykłe / polerowanie wielowarstwową tarczą płócienną”.
Uwagi o szlifowaniu Aby wykluczyć problemy z przyczepnością wewnątrz warstw lakieru, już polakierowane i oszlifowane przezroczyste powierzchnie lakierowe należy polakierować w ciągu jednego dnia roboczego (8 h / 20 °C) żądanym materiałem nawierzchniowym. W razie przekroczenia tego czasu konieczne jest ponowne przeszlifowanie powierzchni!
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwa jest jedno- lub dwuwarstwowa aplikacja produktu w ilości 100 - 150 g/m² na odpowiednich podkładach
Hesse. Maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej wynosi 300 g/m².
Wskazówki specjalne Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego jest możliwe przy zastosowaniu np.: DG 572-1, DG 417,DG 434, DG 416, DG 468-3
Materiał lakierniczy nie nadaje się do aplikacji na wybielanych powierzchniach! W razie lakierowania na wybielonej powierzchni w kombinacji z podkładami PUR odpornymi na działanie nadtlenków można stosować następujące Lakiery brylantowe Hesse PUR: DU 429-1, DU 45229, DU 48999
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.