Hesse PUR Diamantsiegel DU 59x(połysk)

Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy PUR na bazie żywicy akrylowej, niezawierający związków aromatycznych, odporny na światło i niezwykle odporny na zadrapania i szorowanie, wytrzymuje też obciążenia wynikające z używania wełny stalowej.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz na odpowiednich podkładach PUR firmy Hesse, łącznie z kuchniami, łazienkami, jak również ladami sklepowymi, do wyjątkowo narażonych powierzchni, jako powłoka końcowa.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości Diamantsiegel
Forma dostawy płynny
LZO EU % 75,599998 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 180 g/m²
Łączna gramatura powłoki 180 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Härter DR 471
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 11 PUR Härter DR 471

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 2 d / 20 °C
Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Do celów naprawy po intensywnym szlifowaniu lakieru, tym samym materiałem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne Ze względu na lekko ścierającą strukturę produkt nadaje się tylko w ograniczonym zakresie do końcowego lakierowania kolorowych powierzchni. Przy zastosowaniu diamentowego lakieru ochronnego PUR nie można uzyskać absolutnej odporności na reakcje z biżuterią. Ze względu na lekko mleczną barwę nie zaleca się do stosowania na ciemnym drewnie, bejcach lub barwnych lakierach. Gruntowanie wstępne - w zależności od wymagań wierzchniej powłoki oraz materiału nośnego - można przeprowadzić na przykład przy zastosowaniu Podkładu Hesse DG 572-1, DG 534 lub DG 417.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Lada sklepowa, orzech bejcowany, matowy
Szlif drewna: papierem 150 - 180 (odpylenie)
Bejcowanie: 1 x Hesse Bejca do szlachetnych gatunków BE 35-2004 z rozprowadzeniem
Suszenie: przynajmniej 3 h / 20 °C
Podkład: 2 x 100 - 140 g/m² Hesse UNA-PUR Podkład DG 534, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
Suszenie pośrednie: przynajmniej 4 h / 20 °C
Suszenie ostatniej warstwy podkładu: przynajmniej 16 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem 320 - 400 (odpylenie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 120 - 140 g/m² Hesse Lakier PUR nawierzchniowy Diamant DU 590, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.