Hesse Lakier PUR NANO-TOP DU 520

  • wysoka odporność na zadrapania
  • równomierne bezchmurne matowanie na ciemnych podłożach
  • Nie zawiera związków aromatycznych
  • nadaje się do stosowania do zabawek dla dzieci
Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy PUR na bazie żywicy akrylowej, nie zawiera związków aromatycznych, nadaje tępy mat. Lakier nawierzchniowy wyróżnia się szczególną przezroczystością, odpornością na zadrapania, gładkością w dotyku i równomiernym matowaniem bez chmur również na bardzo ciemnych podłożach. Produkt nie zawiera zmiękczacza ftalowego i dlatego nadaje się także do lakierowania zabawek dla dzieci..
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W pełnym zakresie wykańczania wnętrz na wszystkich bezbarwnych podkładach PUR i do lakierowania nawierzchniowego barwnych lakierów PUR.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.907
LZO EU % 79,059998 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 21
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 180 g/m²
Łączna gramatura powłoki 180 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 2 d / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i bezpośrednio po międzywarstwowym szlifowaniu lakieru, materiałem lakierniczym z tej samej serii.
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne Hesse PUR NANO-TOP DU 520 nadaje się także do lakierowania materiału Hesse UNA-COLOR i daje oprócz matowania wolnego od zmętnień także pożądaną odporność na reakcję z biżuterią. Gruntowanie wstępne przejrzystych struktur lakieru jest możliwe w zależności od żądanej powierzchni i od materiału nośnego, np. za pomocą Podkładów Hesse DG 572-1, DG 534, DG 417 lub DG 468-1.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wyposażenie obiektu z użyciem foliowanych płyt MDF, zastosowane wypełniacze, kolor czarny, głęboki mat
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Lakierowanie lakierem barwnym: 1 x 120 - 140 g/m² Hesse UNA-COLOR DB 45245-9005, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 4900 w ilości 20 - 30 % do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie pośrednie: przynajmniej 4 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem o ziarnistości 400 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse PUR NANO-TOP DU 520, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 494 w ilości 10 % do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Możliwość pakowania: po okresie przynajmniej 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.