Hesse PUR lakier warstwowy DE 42900-0003 efekt naturalnego drewna

  • rozjaśniający
  • odporny na zarysowania
  • ze specjalną ochroną przed działaniem światła
Dwuskładnikowy lakier PUR z efektem naturalnego drewna, rozjaśniający, odporny na zarysowanie, w tępym macie oraz ze specjalną ochroną przed działaniem światła. Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego do warstw wierzchnich o otwartych porach. Produkt może być stosowany na drewnie wybielanym. Ponadto nie zawiera zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Może być stosowany jako efekt naturalnego drewna na klonie, dębie, gatunkach drewna iglastego (również potraktowany bejcą pozytywową) i liściastego. W zależności od zastosowania, wyrób może być używany w różnych wariantach utwardzania.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości rozjaśniający
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.918
LZO EU % 82,169998 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 18
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 1 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Tym samym materiałem.
Możliwe jest jednokrotne lakierowanie przezroczystymi lakierami PUR po suszeniu pośrednim przez 48 h / 20 °C temperatury pokojowej.
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Aby zoptymalizować odporność chemiczną i mechaniczną, wyrób można mieszać, w razie potrzeby, w proporcjach 10:1 z utwardzaczem DR 4071 (objętościowo).
Wskazówki specjalne Działanie rozjaśniające uzyskuje się tylko przy nanoszeniu bezpośrednim na drewno lub na bejce HYDRO, jak np. bejce pozytywowe. Aby uzyskać optymalny efekt rozjaśnienia należy stosować tylko świeżo przygotowane mieszaniny lakieru z utwardzaczem! Indywidualne stopniowanie barw jest możliwe przy zastosowaniu:
maksymalnie do 10 % DB 555-(barwa)
lub maksymalnie do 5 % Koncentratu barwnego ZD 1-(barwa)
lub maksymalnie do 5 % Koncentratu barwnego CFxx lub CPxx (z wyjątkiem CP 70xx).
Po wystarczającym wyschnięciu i odpowiednim przeszlifowaniu, można polakierować 1 x, np. za pomocą DE 4259x(połysk), DE 4259x(połysk)-0003 lub DE 4503x(połysk).
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 250 g/m².
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Podczas przygotowywania i suszenia lakierów PUR temperatura materiału i otoczenia nie powinna być niższa niż
18 °C, a wilgotność względna niż 40 %; idealne wartości: 20 - 25 °C, 50 - 65 % wilgotności względnej powietrza. Wartości odbiegające od powyższych skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z wiązaniem powierzchnie z lakierami poliuretanowymi należy przeszlifować i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (wiązanie/wytrzymałość). Dla świeżo wybielonych powierzchni drewnianych przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR należy przeprowadzić suszenie pośrednie przynajmniej 48 h / 20 °C. Ostateczna twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (temperatura pokojowa przynajmniej 20 °C) po tygodniu. Prosimy przeprowadzić malowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Kredens, dębowy, głęboki mat
Szlifowanie drewna: papierem 150 - 180
Podkład: 1 x 120 - 140 g/m² Lakier z efektem naturalnego drewna Hesse PUR DE 42900-0003, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 4900 w ilości 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru i utwardzacza
Suszenie pośrednie: 30 - 60 min / 20 °C
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem 320 - 400
Lakierowanie końcowe: 1 x 120 - 140 g/m² Lakier z efektem naturalnego drewna Hesse PUR DE 42900-0003, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 4900 w ilości 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru i utwardzacza
Pyłosuchość: po 15 - 20 min / 20 °C
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.