Hesse PUR lakier brylant DU 44099

  • Wyjątkowo przeźroczysty po schnięciu
  • Idealny na drewno naturalne
  • Łatwy do polerowania (w tym także płócienną tarczą polerską)
DU 44099 to idealnie przezroczysty lakier wysokopołyskowy do już zagruntowanych zamkniętoporowo powłok lakierniczych na drewnie naturalnym, o bardzo małej tendencji do zmiany objętości. Wypełniający produkt po wyschnięciu zapewnia dużą przezroczystość i wysoki połysk, a także optymalne właściwości dla szlifowania/polerowania.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DU 44099 można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.998
LZO EU % 54,34 %
Lepkość (+/- 15 %) 24 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 46
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 240 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 4080
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 52 PUR Utwardzacz DR 4080

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 4 - 5 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 4 h / 20 °C
Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 72 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 400 - 800
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i pośrednim szlifowaniu lakieru tym samym materiałem.
Wydajność na cykl operacyjny 8 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Maksymalna całkowita ilość warstwy niewyschniętej przy zastosowaniu jako trudnopalne powłoki dla statków żeglugi morskiej wynosi 120 g/m². Lakier brylantowy Hesse PUR można polerować tradycyjnie lub płócienną tarczą polerską po suszeniu przez co najmniej 3 d / 20 °C.
Wskazówki specjalne Produkt nie nadaje się do stosowania na wybielanych powierzchniach! W przypadku stosowania jako trudnopalne powłoki dla statków morskich, odpowiednio do regulacji SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 oraz II-2/6, aktualne wydanie, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można stosować w kombinacji wyłącznie z odpowiednimi, dopuszczonymi produktami. Do lakierowania powierzchni pokrytych lakierami barwnymi oraz podkładów pokrytych obcymi bejcami polecamy brylantowy lakier akrylowy Hesse PUR DU 45229. Gruntowanie wstępne, w zależności od wymagań wierzchniej powłoki oraz materiału nośnego, można przeprowadzić np. przy zastosowaniu Podkładu PUR DG 4720-0001 (jako podkład izolujący), 4768-0004, DG 4768-0009 lub DG 4760.
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wykończenie wnętrz, orzech naturalny, wysoki połysk
Izolacja: 2 x z suszeniem pośrednim (20 - 30 min / 20 °C temperatury pokojowej) Podkład izolujący PUR Hesse DG 4720-0001, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4040; dodatek Rozcieńczalnika DV 4994 w ilości 5 - 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: 2 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: według potrzeb 2 - 3 x z suszeniem pośrednim (10 - 30 min / 20 °C temperatury pokojowej) 100 - 250 g/m² Podkład Hesse PUR DG 4760, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 3 z Utwardzaczem PUR DR 4038; dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 lub DV 4981 w ilości 20 - 30 % (w razie wysokich temperatur i dużych powierzchni) w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: co najmniej 16 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: według potrzeb 2 - 3 x z krótkim suszeniem pośrednim (10 - 30 min / 20 °C temperatury pokojowej) 100 - 250 g/m² Podkład Hesse PUR DG 4760, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 3 z Utwardzaczem PUR DR 4038; dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 lub DV 4981 w ilości 20 - 30 % (w razie wysokich temperatur i dużych powierzchni) w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: co najmniej 16 h / 20 °C
W razie potrzeby można zagruntować jeszcze raz. Szlifowanie lakieru wykonać po wystarczającym suszeniu na ostatniej warstwie podkładu w zależności od gatunku drewna i odcienia, papierem o ziarnistości 400 - 800 (odpylanie).
Lakierowanie końcowe: 2 x z jednym suszeniem pośrednim (20 - 30 min / 20 °C temperatury pokojowej) Lakier nawierzchniowy PUR Brillant Hesse DU 44099, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4080; dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 w ilości 20 - 30 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Pyłosuchość: po 10 - 20 min / 20 °C
Możliwość pakowania/polerowania: po minimum 3 d / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.