Hesse PUR lakier warstwowy DE 4500x(połysk)

  • odporny na światło
  • dobra przyczepność do krytycznych podłoży
  • nadaje się do zabawek dla dzieci trudnopalny według DIN 4102 B1.
Seria odpornych na światło lakierów warstwowych Hesse PUR DE 4500x(połysk) to bezbarwny dwuskładnikowy lakier PUR na bazie żywicy akrylowej, o bardzo dobrej odporności chemicznej i mechanicznej oraz o bardzo dobrej przyczepności na nośnikach o krytycznym znaczeniu. Lakier warstwowy nadaje się do gruntowania i lakierowania końcowego struktur o otwartych porach. Produkt można stosować na wybielonym drewnie. Lakier warstwowy Hesse PUR DE 4500x(połysk) nie zawiera zmiękczacza ftalowego i dlatego nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do stosowania w pełnym zakresie wykańczania wnętrz oraz do malowania mebli z wszystkich rodzajów drewna. W zależności od zastosowania, wyrób może być używany w różnych wariantach utwardzania.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.894 - 0.919
LZO EU % 81,370003 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 17 - 21
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.4 - 0.7
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Stosować do czystego, suchego drewna, w zależności od rodzaju drewna, sposobu nanoszenia i zamierzonego efektu końcowego.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa

Po odpowiednim wysuszeniu i szlifowaniu międzywarstwowym, niemal wszystkimi lakierami PUR.

Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Produkt można w razie potrzeby w celu optymalizacji odporności mechanicznej i chemicznej zmieszać w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 5 : 1 z DR 4070 oraz w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1 z DR 4071.
Wskazówki specjalne Oprócz tego nadaje się do pokrywania barwnych lakierów PUR, dzięki czemu powierzchnie stają się bardziej odporne na reakcje z biżuterią. Tępo matowe zastosowanie produktu Hesse PUR DE 45000 nie powinno być używane jako lakier warstwowy, lecz jako pojedyncza powłoka!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być stosowane ani suszone przy temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C i wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.