Hesse MEGA-PUR DE 4503x(połysk)

  • Szczególnie elegancki wygląd i właściwości dotykowe
  • 100 % odporności na światło, dzięki czemu idealnie nadaje się na lakiery barwne PUR
  • Prosta obróbka na pionowych powierzchniach
  • Możliwa aplikacja na wybielanym drewnie
DE 4503x(połysk) to w 100 % odporny na światło i przezroczysty lakier warstwowy na bazie akrylu. Dzięki nieskomplikowanej obróbce na trójwymiarowych elementach DE 4503x(połysk) sprawdza się znakomicie jako lakier warstwowy na wszystkich popularnych gatunkach drewna i jednocześnie jako doskonały lakier nawierzchniowy na lakierach barwnych Hesse PUR. Jego wypełniająca i elegancka optyka sprawia, że DE 4503x(połysk) w razie potrzeby można stosować na wybielanym drewnie.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DE 4503x(połysk) można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków. Jednocześnie w zależności od zastosowania materiał DE 4503x(połysk) można używać w różnych wariantach utwardzenia.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 75,419998 %
Lepkość (+/- 15 %) 29 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 16 h / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody aplikacji.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 -180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po wyschnięciu i szlifowaniu lakieru, materiałem lakierniczym tej samej serii.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia DE 4503x(połysk) można w razie potrzeby w celu optymalizacji odporności mechanicznej i chemicznej zmieszać w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 5 : 1 z DR 4070 oraz w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1 z DR 4071.
Wskazówki specjalne W przypadku zastosowania jako trudnopalne powłoki dla statków morskich produkt ten można używać w kombinacji wyłącznie z technicznie odpowiednimi, dopuszczonymi produktami. Maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej w przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka dla statków morskich wynosi 240 g/m². W razie zastosowania jako trudnopalna powłoka wg ASTM E84-16 w wyposażeniu wnętrz ten produkt należy odpowiednio obrabiać i łączyć wyłącznie zgodnie z opisem w certyfikacie kontrolnym Thomas Bell-Wright. .
Głęboko matowego ustawienia DE 45030 nie stosować jako lakier warstwowy, ale wyłącznie jako 1-krotną powłokę na następnym wyższym stopniu połysku serii lub na odpowiednich podkładach! W zależności od wymagań wobec powierzchni oraz od materiału nośnego możliwe jest gruntowanie wstępne za pomocą np. Hesse Podkładów DG 4720-0001, DG 4741-0001, DG 4734, DG 4717-0004, DG 4768-0004, DG 4768-0009 i OPTI-BASE DG 4750.
Lakier warstwowy DE 4503x(połysk) nadaje się do polakierowania Hesse UNA-COLOR oraz FANTASTIC-COLOR i za pomocą przezroczystej powłoki poprawia odporność w kontakcie z biżuterią. Jednocześnie w tym etapie roboczym można indywidualnie określić stopień połysku zastosowanego lakieru barwnego. Wskazane świadectwa badań odnoszą się wyłącznie do stosunku składników mieszanki (objętościowego) 10 : 1 z PUR Utwardzaczem DR 4070. „Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być stosowane ani suszone przy temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C i wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wykończenie wnętrz restauracji w buku naturalnym, jedwabisty mat, wykonanie wg DIN 4102 B1
Szlifowanie drewna: papierem o ziarnistości 120 - 180 (odpylanie)
Podkład: 1 x 100 - 150 g/m² (20 °C temperatury pokojowej) Hesse MEGA-PUR DE 45034, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 4994 w ilości 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie pośrednie: minimum 2 h / 20 °C
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem o ziarnistości 280 - 320 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 150 g/m² (20 °C temperatury pokojowej) Hesse MEGA-PUR DE 45034, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 4994 w ilości 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.