Hesse UNA-PUR DE 4259x(połysk)

  • Uniwersalny w zastosowaniu
  • Łatwe użycie
  • Odporny na światło, może być stosowany na drewnie wybielanym
  • Bardzo dobra przyczepność
DE 4259x(połysk) to odporny na światło i przezroczysty lakier warstwowy. Dzięki różnym możliwościom aplikacji i prostej obróbce DE 4259x(połysk) znakomicie sprawdza się jako lakier warstwowy na wszystkich popularnych gatunkach drewna i jednocześnie jako doskonały lakier nawierzchniowy na lakierach barwnych Hesse PUR. Dzięki bardzo dobrej przyczepności DE 4259x(połysk) można także stosować na wybielanym drewnie o stopniu połysku od głębokiego matu do połysku. DE 4259x(połysk) został przebadany przez francuski instytut badawczy CSTB i jako niepalny został zaklasyfikowany do kategorii M1 według francuskiej normy. Ponadto lakier posiada certyfikat trudnozapalności wg normy DIN 4102 B1.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DE 4259x(połysk) można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków. Jednocześnie DE 4259x(połysk) w zależności od zastosowania można używać w różnych wariantach utwardzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Wskazówki dotyczące sposobu użycia” w niniejszej Informacji technicznej.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.919 - 0.932
LZO EU % 75,75 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 23 - 25
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.2 - 0.5
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 3 d / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża

Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia.

Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa

Po wyschnięciu i szlifowaniu lakieru, materiałem lakierniczym tej samej serii.

Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Do lakierowania na nośnikach o krytycznym znaczeniu lub do optymalizacji odporności chemicznej i mechanicznej zaleca się utwardzenie mieszaniny lakieru z utwardzaczem w proporcji (objętościowej) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 lub 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071. Utwardzenie mieszaniny lakieru z utwardzaczem w proporcji (objętościowej) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, po wcześniejszym wmieszaniu 5 % Dodatku do lakieru na szkło EL 460-0025 do komponentu lakieru, umożliwia dodatkowo bezpośrednie lakierowanie na szkle. Konieczne jest wcześniejsze prawidłowe czyszczenie lakierowanej powierzchni szkła za pomocą Rozcieńczalnika czyszczącego ZD 101.
Wskazówki specjalne Przy zastosowaniu jako trudnopalne powłoki dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rej. II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, rezolucja IMO MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można stosować w kombinacji wyłącznie z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W przypadku użycia jako trudnopalna powłoka dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 150 g/m². Głęboko matowe ustawienie Lakieru Hesse DE 42590 i ekstra matowe ustawienie DE 42590-0007 (prosimy przestrzegać osobnej Informacji technicznej) nie powinno być używane jako lakier warstwowy, lecz wyłącznie jako jednokrotne pokrycie wierzchnie! Hesse UNA-PUR DE 4259x(połysk) nadaje się doskonale do lakierowania Hesse UNA-COLOR DB 4524x(połysk)-(barwa) i pozwala na uzyskanie znakomitej odporności w kontakcie z metalami szlachetnymi. Za pomocą Hesse UNA-COLOR DB 4524x(połysk)-(barwa) można uzyskać stopniowanie barwy Hesse UNA-PUR DE 4259x(połysk). W zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego możliwe jest gruntowanie wstępne przy zastosowaniu np.: Hesse Podkładów DG 4741, DG 4734, DG 4717-0004, DG 4768-0004 i DG 4763.„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być stosowane ani suszone przy temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C i wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wyposażenie apteki, palisander naturalny, jedwabisty połysk z otwartymi porami
Szlif drewna: papierem o ziarnistości 150 - 180 (odpylenie)
Podkład: 1 x 100 - 150 g/m² / 20 °C temperatury pokojowej UNA-PUR DE 42597, stosunek mieszania (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie pośrednie: 2 h / 20 °C
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem o ziarnistości 280 - 320 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 150 g/m² / 20 °C temperatury pokojowej UNA-PUR DE 42597, stosunek mieszania (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Możliwość pakowania: po przynajmniej 16 h / 20 °C
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.