Hesse Lakier PUR warstwowy DE 4532x(połysk)

  • Odporny na działanie światła
  • Dobrze wypełniający
  • Wysoka odporność mechaniczna
Dwuskładnikowy lakier PUR na bazie żywicy akrylowej, bezbarwny, odporny na działanie światła i dobrze wypełniający. Lakier warstwowy do gruntowania i malowania końcowego charakteryzujący się wysoką odpornością, szczególnie na oddziaływanie mechaniczne. Produkt może być stosowany na drewnie wybielanym. Ponadto nie zawiera zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz, także do nakładania pędzlem i wałkami. Rozcieńczony do stosowania także do izolacji obrzeży płyt MDF.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.939 - 0.943
LZO EU % 74,18 %
Lepkość (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 25 - 26
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4071

Zalecenia dotyczące stosowania

Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 5 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia. W celu uniknięcia problemów z wiązaniem powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 240 - 320
Obróbka końcowa

Po odpowiednim wysuszeniu i szlifowaniu międzywarstwowym, niemal wszystkimi lakierami PUR.

Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przy mieszaninie w proporcji objętościowej 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 Lakier warstwowy PUR DE 4532x(połysk) z dodatkiem rozcieńczalnika w ilości 30 % nadaje się do wykonywania powłok lakierniczych na drewnie wenge.
Wskazówki specjalne Tępo matowe zastosowanie lakieru warstwowego PUR nie powinno być używane jako lakier warstwowy, lecz jako pojedyncza powłoka na warstwie o kolejnym stopniu połysku (tej samej serii) lub na odpowiednim podkładzie. Przy zastosowaniu jako izolacja krawędzi płyt MDF pod systemem z lakierem barwnym należy przygotować mieszaninę z Rozcieńczalnikiem DV 4900 w ilości 20 - 30 % i tego samego dnia nałożyć dalszą warstwę - po przeszlifowaniu papierem 320. Produkt można stosować do lakierowania powierzchni z lakierami barwnymi PUR w celu poprawienia odporności na reakcję z biżuterią.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być stosowane ani suszone przy temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C i wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Stół z buku naturalnego / matowy
Szlif drewna: papierem 150 - 180 (odpylenie)
Podkład: 1 x 120 - 150 g/m² Lakieru warstwowego PUR DE 45322, mieszanina w proporcji objętościowej 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071
Suszenie pośrednie: przynajmniej 4 h / 20 °C
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem 280 - 320 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 120 - 150 g/m² Lakieru warstwowego PUR DE 45322, mieszanina w proporcji objętościowej 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071
Możliwość pakowania: po czasie suszenia wynoszącym przynajmniej 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.