Hesse Lakier PUR warstwowy DE 4215x(połysk)-0002

  • szybkoschnący
  • dobrze wypełniający
  • tiksotropowy
Dwuskładnikowy lakier PURna bazie żywicy akrylowej, bezbarwny, szybkoschnący, dobrze wypełniający i tiksotropowy. Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego dla struktur z otwartymi lub zamkniętymi porami. Nie zawiera zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz, szczególnie do powlekania trójwymiarowych obiektów.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.918 - 0.925
LZO EU % 74,870003 %
Lepkość (+/- 15 %) 37 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 24 - 26
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.1 - 2.1
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 160 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 1 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża

Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody aplikacji.

Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa
Po odpowiednim wysuszeniu i szlifowaniu międzywarstwowym, niemal wszystkimi lakierami PUR.
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Jedna do trzech warstw w ilości 80 - 120 g/m² na odpowiednim podłożu. Maksymalna łączna grubość warstwy niewyschniętej wynosi 300 g/m².
Wskazówki specjalne Wstępne gruntowanie - w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego - jest możliwe na przykład przy zastosowaniu materiału DG 4720 lub DG 4734.
Utwardzenie 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 podwyższa odporność na ścieranie i umożliwia zastosowanie także na wybielonych powierzchniach. Całkowita grubość warstwy zwiększa się wtedy do maks. 400 g/m².
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia

Lakiery PUR nie powinny być stosowane ani suszone przy temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C i wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Malowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Profilowane drzwi szafy, w orzechu naturalnym, jedwabisty mat
Szlifowanie drewna: papierem 150 - 180
Podkład: 2 x 80 - 100 g/m² Lakier warstwowy Hesse PUR DE 42154-0002, mieszanina w stosunku objętościowym 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 4900 w ilości 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie pośrednie: minimum 2 - 3 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem 280 - 320
Lakierowanie końcowe: 1 x 80 - 100 g/m² Lakier warstwowy Hesse PUR DE 42154-0002, mieszanina w stosunku objętościowym 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 4900 w ilości 10 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Możliwość pakowania: po suszeniu minimum 16 h / 20 °C
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.