Hesse Lakier PUR warstwowy DE 4252x(połysk)

  • Dobrze wypełniający
  • Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
  • Skład zapewniający ochronę przed działaniem światła
Dwuskładnikowy lakier PUR na bazie żywicy akrylowej, dobrze wypełniający, bezbarwny i odporny na światło. Lakier warstwowy do gruntowania i malowania końcowego charakteryzujący się bardzo wysoką odpornością, szczególnie na oddziaływanie mechaniczne. Produkt nie zawiera zmiękczaczy ftalowych i dlatego nadaje się także do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz. W stanie rozcieńczonym możliwość zastosowania także do izolacji obrzeży płyt MDF.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 72,779999 %
Lepkość (+/- 15 %) 32 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 400 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża

Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody aplikacji.

Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa

Po odpowiednim wysuszeniu i szlifowaniu międzywarstwowym, niemal wszystkimi lakierami PUR.

Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne Do stosowania jako izolacja krawędzi płyt MDF pod barwne systemy lakiernicze, mieszaninę lakieru / utwardzacza w przypadku Lakieru warstwowego PUR DE 4252x(połysk) rozcieńczyć stosując 20 - 30 %  DV 4900. Jeszcze w tym samym dniu, po wcześniejszym przeszlifowaniu papierem o ziarnistości 320 - 400 nanosić kolejne warstwy. Produkt nadaje się do lakierowania kolorowych powierzchni tylko warunkowo. Z powodu lekko ścieralnej struktury powierzchni nie uzyskuje się całkowitej odporności na reakcje z biżuterią. Tutaj zalecamy zastosowanie  np. Lakieru warstwowego PUR serii DE 4259x(połysk) lub serii DE 4503x(połysk).
Z utwardzeniem 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 w przypadku Lakieru warstwowego PUR DE 4252x(połysk) następuje zwiększenie odporności na ścieranie i możliwe jest dodatkowo zastosowanie na wybielanych powierzchniach.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia

Lakiery PUR nie powinny być stosowane ani suszone przy temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C i wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Malowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Stół, buk naturalny, jedwabisty mat
Szlif drewna: papierem 150 - 180 (odpylenie)
Gruntowanie: 1 x 100 - 150 g/m² Lakier warstwowy Hesse PUR DE 42524, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
Suszenie pośrednie: minimum 2 h / 20 °C
Szlif lakieru: papierem 280 - 320 (odpylenie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 150 g/m² Lakier warstwowy Hesse PUR DE 42524, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
Możliwość pakowania: po suszeniu przez minimum 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.