Hesse Lakier akrylowy PUR Brillantlack DU 45229

  • Odporny na światło, dzięki czemu idealnie nadaje się do barwnych powłok lakierowych
  • Możliwość stosowania na drewnie wybielanym
  • Łatwy do polerowania (w tym także płócienną tarczą polerską)
DU 45229 idealnie nadaje się do bezbarwnego i wysokopołyskowego lakierowania powierzchni z lakierem barwnym. Lakier wysokopołyskowy jest w 100 % odporny na światło i umożliwia szybkie polerowanie (także płócienna tarczą polerską) powszechnie stosowanymi maszynami. Dodatkowo możliwe jest użycie na drewnie naturalnym i wybielanym przy użyciu podkładów PUR odpornych na nadtlenki.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DU 45229 można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.978
LZO EU % 61,259998 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 39
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 4005
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 50 PUR Utwardzacz DR 4005

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 2 - 3 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 4 h / 20 °C
Suszenie 21 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 48 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża

Na odpowiednich lakierach barwnych PUR i podkładach firmy Hesse. Przed nałożeniem podłoże musi być przeszlifowane, czyste i odtłuszczone.

Szlifowanie podłoża granulacja od - do 400 - 800
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i pośrednim szlifowaniu lakieru tym samym materiałem.
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 12 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 22 °C
Lepkość robocza 15 s in 4 mm / 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej przy zastosowaniu jako trudnopalne powłoki dla statków żeglugi morskiej wynosi 120 g/m².
Akrylowy lakier brylantowy Hesse PUR DU 45229 można polerować po 48 h / 20 °C lub po 16 h / 30 - 35 °C na wysoki połysk. Jeśli wymagana jest powierzchnia wysokopołyskowa ze szczególnie dużą odpornością na zadrapania, zalecamy użycie przezroczystego Lakieru wysokopołyskowego ADAMANT DU 48999. W tym celu proszę przestrzegać odrębnych Informacji technicznych dotyczących tego produktu.
Wskazówki specjalne W przypadku stosowania jako trudnopalne powłoki dla statków morskich, produkt ten można stosować w kombinacji wyłącznie z technicznie odpowiednimi i dopuszczonymi produktami. Gruntowanie wstępne jest możliwe w zależności od wymagań dotyczących powierzchni i od materiału nośnego np. za pomocą Podkładów DG 417, 4717-0005, jak również materiału UNA-COLOR DB 4524x(połysk)-(barwa). Na powierzchniach wybielonych zaleca się kombinację Podkładów PUR DG 417 i DG 4717-0005.
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Kredens, kolor szary, wysoki połysk, niepolerowany
Materiał nośny: płyta MDF z folią gruntującą
Szlifowanie folii: papierem o ziarnistości 320 - 400
Szlifowanie krawędzi i profili: papierem o ziarnistości 150 - 180 (odpylenie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Wypełniacz izolujący PUR DP 491-9343, stosunek mieszania (objętościowy) 4 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 405, dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 w ilości 10 - 15 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylenie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Wypełniacz izolujący PUR DP 491-9343, stosunek mieszania (objętościowy) 4 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 405, dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 w ilości 10 - 15 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylenie)
Lakierowanie lakierem barwnym: 1 x 120 - 150 g/m² UNA-COLOR DB 45245-7030, stosunek mieszania (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek Rozcieńczalnika DV 490 w ilości 10 - 20 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy lakieru barwnego: po suszeniu pośrednim przez > 5 h / 20 °C konieczne jest przeszlifowanie wygładzające papierem o ziarnistości 400 / 600!
Lakierowanie na wysoki połysk: 2 x 90 - 120 g/m² Lakier akrylowy PUR brylantowy DU 45229 (suszenie pośrednie przez 30 - 60 min / 20 °C), stosunek mieszania (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4005, dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 w ilości 20 - 40 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: > 48 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.