Hesse Lakier PUR warstwowy DE 4555x(połysk)-0008 rozjaśniający

  • Rozjaśniający
  • Szybkoschnący
  • Z ochroną przed działaniem światła
Dwuskładnikowy lakier PUR na bazie żywicy akrylowej, wyrównujący, rozjaśniający, szybkoschnący, odporny na działanie światła i o składzie zapewniającym ochronę przed działaniem światła. Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego do warstw wierzchnich o otwartych porach. Produkt można stosować na wybielonych gatunkach drewna. Ponadto nie zawiera zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do całego zakresu wyposażenia wnętrz i w celu egalizacji wad wzrostu, np. w przypadku wiśni, lub w celu zachowania naturalnego odcienia barwy drewna, jak np. w przypadku dębu, drewna drzew iglastych i drewna wenge.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.897 - 0.907
LZO EU % 84,07 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 16 - 16
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.3 - 1.7
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 3 d / 20 °C
Suszenie 45 min / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 100 - 150
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Tym samym materiałem. Jednokrotne lakierowanie przezroczystymi lakierami PUR jest możliwe po co najmniej 48 h suszenia pośredniego w temperaturze 20 °C.
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne

Działanie egalizujące uzyskuje się tylko przy bezpośrednim powlekaniu drewna. Nie przeszlifować nadmiernie materiału lakierniczego! Do dodatkowo wzmacniającego działania rozjaśniającego prosimy stosować PUR Efekt naturalnego drewna DE 42900-0003. Po wystarczającym wyschnięciu (przynajmniej 48 h / 20 °C) i odpowiednim szlifowaniu DE 45550-0008 może być 1 x polakierowany, np. materiałem UNA-PUR DE 4259x(połysk) lub MEGA-PUR DE 4503x(połysk).

Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Meblościanka ze świerku/jodły, głęboki mat
Podkład: 1 x 100 - 120 g/m² Lakier warstwowy Hesse PUR DE 45550-0008, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
Suszenie pośrednie: 30 - 60 min / 20 °C
Szlifowanie międzywarstwowe lakieru: papierem 280 - 320 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse Lakier warstwowy PUR DE 45550-0008, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
Możliwość pakowania: po przynajmniej 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.